ESG-integratie

Milieu (M)
Milieu (M)
Hieronder vallen thema's zoals klimaatrisico's, grondstoffenschaarste, vervuiling en afval, maar ook milieugerelateerde kansen.
Samenleving (S)
Samenleving (S)
Dit aspect houdt verband met arbeid en de betrouwbaarheid van producten, risico's zoals gegevensbescherming en acties van belangengroepen.
Goed beleid (G)
Goed beleid (G)
Deze categorie gaat over de kwaliteit van het bestuur, hoe de onderneming zich intern en extern gedraagt en hoe goed de onderneming erin slaagt haar doelen te bereiken.

Welke ESG-criteria in aanmerking worden genomen, varieert naar gelang van de beleggingsstijl, de sector, de markttrends en de doelstellingen van onze cliënten.

Integratie van ESG-factoren betekent dat we onderzoek, gegevens en inzichten als basis gebruiken voor onze beleggingsbeslissingen.
Positieve ESG-prestaties van een onderneming kunnen bijdragen tot betere financiële prestaties op de lange termijn. Daarom is het des te waardevoller om ESG-criteria te integreren in beleggingsonderzoek, portefeuillesamenstelling en onze inspanningen op het gebied van 
Investment Stewardship omdat dit voor onze beleggers kan bijdragen tot een beter risicogecorrigeerd rendement op de lange termijn.

ESG-integratie

Bron: BlackRock Sustainable Investing en BlackRock Investment Institute, december 2018.
Uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Integratie van ESG-criteria bij BlackRock

De manieren waarop wij duurzaamheidscriteria in onze beleggingsprocessen integreren zijn even divers als onze cliënten en ons aanbod van beleggingsstrategieën en -categorieën. Bij BlackRock hebben alle beleggingsteams toegang tot gegevens en informatie die hen kunnen helpen om duurzaamheidscriteria in hun beleggingsbeslissingen te integreren.

Elk beleggingsteam heeft de verantwoordelijkheid om ESG-criteria toe te passen conform het betreffende beleggingsmandaat en dient te rapporteren en te motiveren welke aanpak het team hierbij volgt. Onze portefeuillebeheerders beschikken over uitvoerige informatie en tools om ESG te integreren in hun beleggingsprocessen en laten deze informatie, net zoals alle financiële gegevens, meer of minder doorwegen bij de samenstelling van hun portefeuilles.

Bekijk het beleid inzake ESG-integratie van BlackRock

Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om instrumenten of financiële producten te kopen of verkopen of om enige beleggingsstrategie te volgen.