auto in het midden van het bos
Duurzaam beleggen

Maak uw portefeuille toekomstbestendig

Duurzaam beleggen is van een gerichte strategie uitgegroeid tot een fundamentele overweging bij het samenstellen van een portefeuille het beleggingsproces. Het wordt stilaan de norm op de markt. Zeker nu meer en meer beleggers beseffen dat aan de klimaatverandering specifieke beleggingsrisico’s verbonden zijn, belooft de omslag naar duurzame beleggingen nog te versnellen. We staan nog maar aan het begin van een grootschalige heroriëntering van kapitaal. Portefeuilles verduurzamen is meer dan enkele posities vervangen door duurzame alternatieven. Beleggers moeten duurzaamheidsoverwegingen integreren in de kern van hun assetallocatieproces.

Beleggingsrisico: de waarde van beleggingen en de inkomsten eruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers krijgen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terug.

Om in de toekomst succesvol te zijn, zal het volgens ons noodzakelijk zijn om beleggingsprocessen aan te passen waarin ESG-analyses worden meegenomen bij het vaststellen van de algemene ESG-portefeuilledoelstellingen.

Onze selectie van duurzame producten

Hieronder bespreken we enkele van onze duurzame producten, zowel aandelen- als obligaties- en mulit-assetfondsen, waarmee u uw portefeuille kunt verduurzamen.

In elke subcategorie tonen we de vier producten met het grootste vermogen onder beheer. Ons volledige aanbod vindt u op: product screener.

 • Met duurzame thematische beleggingen kunt u over sectoren en regio’s heen beleggen in bedrijven die zullen profiteren van de veranderingen die de toekomst van onze wereldeconomie en onze samenleving beïnvloeden.

  Actief beheerd

  oranje scheidingslijn

  BGF Sustainable Energy Fund Een van de oudste en grootste energietransitiefondsen ter wereld. Het fonds belegt in elk bedrijf dat baat heeft bij de transitie naar een koolstofarmere economie.
  Download de productfiche
  BGF Circular Economy Fund Het fonds, dat tot stand kwam in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation, belegt in bedrijven die de afvalberg terugdringen en recyclage en hergebruik van grondstoffen mogelijk maken.
  Download de productfiche
  BGF Future of Transport Fund Focust op bedrijven die op lange termijn voordeel zullen halen uit de transitie naar meer elektrische, zelfrijdende en geconnecteerde voertuigen. Het fonds wil kansen grijpen over de hele waardeketen.
  Download de productfiche
  BGF Nutrition Fund Biedt blootstelling aan snel oprukkende consumptietrends in voeding en levensmiddelen die de markt naar onze mening onderschat en zoekt naar bedrijven die ‘disruptieve’ verandering teweegbrengen.
  Download de productfiche

  Index

  oranje scheidingslijn

  iShares Global Clean Energy UCITS ETF Belegt in bedrijven uit zowel de ontwikkelde als de opkomende markten die schone energie opwekken of apparatuur en technologie voor schone energie aanbieden.
  Download de productfiche
  iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF Belegt in de volgende generatie van slimme steden en biedt een breed gespreide toegang tot het toekomstige groeipotentieel van de krachtige wereldwijde trend naar verstedelijking.
  Download de productfiche
  iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Belegt in een brede waaier van bedrijven uit de ontwikkelde markten die ernaar streven hun CO2-uitstoot te verminderen in lijn met het Akkoord van Parijs.
  Download de productfiche
 • Er zijn veel manieren om duurzaam beleggen in uw portefeuille in te bouwen, van bepaalde beleggingen uitsluiten tot gericht inzetten op bedrijven die vooroplopen in de transitie naar een koolstofarme economie. Via SRI-producten kunnen beleggers hun blootstelling vergroten aan bedrijven die zich ertoe verbinden zaken te doen op een milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde manier en met oog voor behoorlijk bestuur (Environmental, Social & Governance – ESG). De volgende voorbeeld-ETF’s zijn zo opgezet dat zij onze klanten op een zo duurzaam mogelijke manier een gediversifieerde blootstelling aan de markt bieden.

  oranje scheidingslijn

  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF Breed gespreide toegang tot Amerikaanse bedrijven die uitstekend scoren op het vlak van milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoorlijk bestuur (Environmental, Social & Governance – ESG) en minimale betrokkenheid bij omstreden praktijken hebben.
  Download de productfiche
  iShares MSCI World SRI UCITS ETF Breed gespreide toegang tot bedrijven uit de hele wereld die uitstekend scoren op het vlak van milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoorlijk bestuur (Environmental, Social & Governance – ESG) en minimale betrokkenheid bij omstreden praktijken hebben.
  Download de productfiche
  iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Breed gespreide toegang tot Europese bedrijven die uitstekend scoren op het vlak van milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoorlijk bestuur (Environmental, Social & Governance – ESG) en minimale betrokkenheid bij omstreden praktijken hebben.
  Download de productfiche
 • Duurzame obligatiebeleggingen kennen een snelle opmars onder invloed van de toenemende vraag en het veranderende beleggingslandschap. De marktontwikkelingen en betere beschikbaarheid van gegevens hebben tot vernieuwende producten geleid, waardoor er nu complexere duurzame oplossingen voorhanden zijn. Zo heeft BlackRock zelf meer dan 35 duurzame obligatieproducten die alle sectoren, regio’s en beheerstijlen beslaan.

  Bron: BlackRock, 31 maart 2021.

 • Hoogrentende obligaties kunnen een met aandelen vergelijkbaar rendement bieden, maar met minder volatiliteit. Door duurzaamheid in het beleggingsproces of de indexmethodologie te integreren, kunnen beleggers dat rendementspotentieel vasthouden en tegelijk hun portefeuille duurzamer maken.

  Index

  oranje scheidingslijn

  iShares $ High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Blootstelling aan hoogrentende non-investment grade obligaties in Amerikaanse dollar en zijn uitgegeven door bedrijven met duurzamere zakenpraktijken dan hun sectorgenoten.
  Download de productfiche
  iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Blootstelling aan hoogrentende non-investment grade obligaties in euro en zijn uitgegeven door bedrijven met duurzamere zakenpraktijken dan hun sectorgenoten.
  Download de productfiche
 • Met een beleggingsstijl zonder beperkingen kunnen fondsen beleggen in een brede waaier van duurzame schuldbewijzen, over sectoren, regio’s en valuta’s heen, waardoor ze een betere spreiding hebben en een langetermijnbenadering kunnen volgen.

  Actief beheerd

  oranje scheidingslijn

  BGF ESG Fixed Income Global Opportunities Fund Het beleggingsteam onder leiding van de CIO streeft naar een breed gespreide, niet aan een benchmark gebonden portefeuille met posities in meer dan 40 landen, meer dan 30 valuta’s en meer dan 2000 effecten van vooral emittenten met een hogere ESG-score.
  Bron: BlackRock, 31 maart 2021.
  Download de productfiche
 • Nu de zoektocht naar rendement heviger woedt dan ooit, richten beleggers steeds vaker de blik op obligaties uit de opkomende landen als bron van inkomsten en diversificatie. Een transitie naar duurzame beleggingen uit de opkomende landen kan het duurzaamheidsprofiel, de weerbaarheid en de volatiliteit van portefeuilles verbeteren.

  Actief beheerd

  oranje scheidingslijn

  BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Deel van het aanbod dat is uitgeroepen tot Best Fixed Income ESG Fund*. Het fonds is opgevat als een alternatief voor traditionele fondsen in obligaties uit de opkomende landen dat rekening houdt met ESG.
  Bron: Environmental Finance 2019 Awards
  Download de productfiche
  BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Het fonds houdt rekening met de ESG-kenmerken van de emittent en belegt minimaal 70% van zijn totale vermogen binnen de J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified.
  Download de productfiche
  BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Het fonds houdt rekening met de ESG-kenmerken van de emittent en belegt minimaal 70% van zijn totale vermogen binnen de J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified.
  Download de productfiche
  BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Het fonds houdt rekening met de ESG-kenmerken van de emittent en belegt minimaal 70% van zijn totale vermogen binnen de J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign).
  Download de productfiche

  Index

  oranje scheidingslijn

  iShares J.P. Morgan ESG $ Emerging Markets Bond ETF ESG-gewogen blootstelling aan obligaties uit de opkomende markten met een rating van beleggingskwaliteit of beneden beleggingskwaliteit die luiden in Amerikaanse dollar en zijn uitgegeven door overheids- en semioverheidsemittenten.
  Download de productfiche
 • Meer en meer van onze klanten hechten er belang aan dat er dringend sneller werk wordt gemaakt van de inspanningen om de klimaatverandering te temperen. Beleggers die in hun portefeuille rekening willen houden met het klimaat, kunnen die transitie bespoedigen door klimaatafwegingen te gebruiken bij staatsobligaties.

  Index

  oranje scheidingslijn

  iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Blootstelling aan staatsobligaties van beleggingskwaliteit uit de hele wereld met nadruk op klimaatoverwegingen. Een voor klimaatrisico gecorrigeerde benadering van staatsobligaties wereldwijd.
  iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Blootstelling aan staatsobligaties van beleggingskwaliteit uit de eurozone met nadruk op klimaatoverwegingen. Een voor klimaatrisico gecorrigeerde benadering van staatsobligaties uit de eurozone.
  Download de productfiche
 • Multi-assetfondsen kunnen beleggen in het hele spectrum, van aandelen en obligaties tot cash. Daardoor bieden ze een grotere diversificatie dan fondsen die in één activaklasse beleggen. Veel beleggers wenden zich tot multi-assetfondsen omdat die minder risico inhouden dan een zuiver aandelenfonds, maar meer uitzicht bieden op kapitaalgroei dan een zuiver obligatiefonds. Multi-assetfondsen bieden ook de mogelijkheid om in uw portefeuille uitgebreide ESG-criteria in aanmerking te nemen. BlackRock heeft een reeks multi-assetfondsen ontwikkeld die beleggers een voldoende breed aanbod bieden om aan alle specifieke behoeften te voldoen.

  Actief beheerd

  oranje scheidingslijn

  BGF ESG Multi-Asset Fund Eén van de grootste ESG-multi-assetfondsen ter wereld*. Het fonds belegt in belangrijke ESG-thema’s, zoals hernieuwbare energie en sociale huisvesting.
  Bron: BlackRock, oktober 2020.
  Download de productfiche
Ontdek ons volledige duurzame aanbod

Duurzame oplossingen voor u

Deze afbeelding geeft een overzicht van drie duurzame beleggingsbenaderingen die de eisen van onze klanten met betrekking tot verschillende overtuigingen, waarden en vereisten weerspiegelen. Beleggers kunnen kiezen tussen elementaire uitsluitende screening, actieve ESG-inclusie en impact investing.

Vermijden: specifieke bedrijven of sectoren weren die geassocieerd worden met omstreden of ongewenste activiteiten. 
Bevorderen: inspelen op duurzaamheidstrends op lange termijn door te beleggen in bedrijven met een positief of verbeterend ESG-profiel. 

Risico: De benchmarkindex sluit enkel bedrijven uit die bepaalde activiteiten uitoefenen die niet verenigbaar zijn met ESG-criteria indien deze activiteiten de limieten overschrijden die door de aanbieder van de index werden vastgelegd. Beleggers moeten daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische beoordeling maken van de ESG-screening van de benchmarkindex. Deze ESG-screening kan een negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van het fonds in vergelijking met een fonds dat niet over een dergelijke screening beschikt. 

Binnen duurzame beleggingen hebben beleggers keuze uit verschillende niveaus: screening en uitsluiting, actieve ESG-integratie en impactbeleggen.
Die drie benaderingen sluiten aan bij de uiteenlopende overtuigingen, waarden en behoeften van onze klanten.

ESG: hoe scoort uw portefeuille?
Het team Portfolio Analysis and Solutions van BlackRock kan u helpen om de ESG-score, CO2-intensiteit en betrokkenheid bij bepaalde activiteiten van uw portefeuille te beoordelen en verbeteren, en zo uw duurzame beleggingsdoelstellingen dichterbij te brengen.

Verneem meer over hoe BlackRock duurzaamheid bevordert

 • zonnepanelen

  Onze inzet voor CO2-neutraliteit

  De wereldwijde transitie naar een CO2-neutrale economie wint vaart en heeft verstrekkende gevolgen voor beleggers. Ontdek hoe wij onze klanten helpen om die ommezwaai te doorstaan.
 • Hoofd van Larry Fink

  Larry Fink's 2021 brief aan CEO's

  De wereld heeft in 2020 niet alleen de pandemie het hoofd geboden, maar ook meer scherp gesteld op de klimaatdreiging. Nu meer en meer mensen zich toeleggen op het doel om in 2050 wereldwijd CO2-neutraal te zijn, wint de transformatie aan kracht.
 • Une éolienne dans les champs verts

  Hoe heeft BlackRock zich voorbereid op de SFDR?

  De verplichtingen in het kader van de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering (SFDR), die vanaf 10 maart 2021 van toepassing zijn, zullen een belangrijke katalysator zijn om sneller duurzaam te beleggen in Europa.