Big data als informatiebron voor beleggers in China

Jeff Shen
Co-CIO Active Equity en co-hoofd Systematic Active Equity bij BlackRock

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Analyse van omvangrijke gegevensstromen uit de op één na grootste economie ter wereld biedt beleggers informatie van onschatbare waarde over China.

Big data, zoals satellietbeelden en statistieken van voetverkeer, kan bijdragen tot een visie op beursgenoteerde ondernemingen. Voor China kan deze aanpak van bijzonder belang zijn, omdat beleggers in deze markt vaak bang zijn dat de economische cijfers niet kloppen.

Bij de classificatie van aandelen op basis van big data maken we gebruik van modellen en analysemethoden, waaronder kunstmatige intelligentie en machine learning.

Er kan geen garantie worden gegeven dat deze aanpak tot positieve resultaten zal leiden. Diepgaande analyse van big data in combinatie met kwantitatieve methodieken kan beleggers het voordeel van gedifferentieerde rendementsbronnen bieden.

De stemming onder beleggers peilen

De Chinese aandelenmarkt en de Chinese obligatiemarkt zijn beide de op één na grootste ter wereld1. In deze enorme aandelenmarkt is ruim 80% van het transactievolume2 toe te schrijven aan retail-beleggers.

Voordat er sociale media, blogs en online-nieuwsbrieven waren, was het moeilijk om uit te maken wat de stemming onder die beleggers bepaalde. In tegenstelling tot het algemene beeld, vinden op deze media vaak levendige, open discussies over beleggen plaats, waaraan mensen uit alle lagen van de Chinese samenleving deelnemen.

Hierdoor kan de stemming onder beleggers – bijvoorbeeld hun bezorgdheid over een onderneming die zijn kwartaaldoelen niet haalt of een plotselinge stijging van de interesse voor een technologiebedrijf – nu gepeild worden, door enorme hoeveelheden  online-commentaren te verzamelen en met behulp van taalverwerkingssoftware te analyseren.

Jeff Shen, co-CIO Active Equity en co-hoofd Systematic Active Equity bij BlackRock, zegt over dit gebruik van big data:

“Dit levert enorm waardevolle informatie op, want je kunt wel één van de slimste, meest fundamentele beleggers ter wereld zijn, maar als ook maar 5% van de markt de andere kant op gaat, wordt het behoorlijk moeilijk om winst te behalen.”

Een momentopname van de economie

Data en digitalisering kunnen de oude vertrouwde methoden niet vervangen. Ze vormen vooral een aanvulling, waardoor beleggers méér instrumenten hebben om hun portefeuille optimaal op te bouwen.

Een goed voorbeeld zijn satellietbeelden waarop de metalen frames te zien zijn die het begin vormen van de nieuwbouw of uitbreiding van fabrieken. Die geven real-time inzicht in de ontwikkeling van de industriële activiteit in China.

Computers scannen de satellietbeelden – die bijvoorbeeld om de 30 minuten worden vastgelegd – op de aanwezigheid van dergelijke frames en de bewegingen van vrachtwagens van en naar industriegebieden.

Die gegevens vormen een aanvulling op de informatie die de  Chinese overheid via onafhankelijke nieuwskanalen publiceert, waardoor signalen eerder kunnen worden opgepikt en beleggers minder afhankelijk zijn van kwartaalcijfers.

Deze methode kan niet alleen worden gebruikt voor macro-inzichten, maar ook op kleinschaliger niveau,  om bijvoorbeeld de economische activiteit van twee ondernemingen te vergelijken.

Door continu dergelijke informatie te verzamelen kunnen het rendement en risico van aandelen dagelijks gevolgd  worden. Dat biedt een solide kader om gefundeerde actieve beleggingsbeslissingen te nemen.

Innovatieve technologie versterkt de menselijke expertise

Jeff Shen en zijn team werken al vele jaren vanuit Silicon Valley aan dit soort analyses, met gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning.

In onze ogen is big data een enorm belangrijk instrument voor cliënten die in China beleggen. Het moet echter niet geïsoleerd worden ingezet, maar gecombineerd worden met traditionele marktanalyse.

Om dit te illustreren gebruikt Shen het voorbeeld van  de geldautomaten, die het bankpersoneel niet buiten spel hebben gezet. Er werken in de VS op dit moment zelfs meer mensen bij banken dan in de jaren 1970.3 De automatisering en digitalisering hebben wel tot grotere efficiëntie geleid, waardoor bankmedewerkers  nu diensten op een hoger niveau kunnen bieden, zoals advies en educatie.

“Big data kan, samen met menselijke expertise en economische intuïtie, absoluut  een concurrentievoordeel opleveren”, zegt Shen.

Voor beleggers die de kansen die China biedt optimaal willen benutten, is het de moeite waard om gebruik te maken van grootschalige informatie over China, in combinatie met een innovatieve kwantitatieve beleggingsaanpak.

1Bron: Bloomberg, maart 2020
2Bron: Goldman Sachs Investment Research, september 2019
3Bron: Bureau of Labour statistics, juni 2020