lachende gezichten
#changethestory

People & Money
2020

Het People & Money-rapport van BlackRock verrast met nieuwe kennis, scheidt feiten van fictie en brengt kansen in beeld. De wereld verandert en hoe mensen over geld denken, verandert mee. Daarom vroegen wij hen overal ter wereld naar hun complexe relatie met geld. Dit is hun verhaal. Hoe beter wij luisteren, hoe beter wij ermee aan de slag kunnen.

Deze enquête werd afgenomen tussen november 2019 en januari 2020 bij 26.814 respondenten in achttien landen.

We zagen drie belangrijke trends

gekleurd blad
Duurzaamheid
beleggers willen meer betalen voor duurzame beleggingen.
datum aangeduid op kalender
Pensioen
niet-beleggers geloven in beleggen als pensioenoplossing.
technologie, stroomkring
Advies en technologie
velen vinden informatie over beleggen niet duidelijk genoeg.
Paragraph-2,Paragraph-3,Paragraph-4
Paragraph-8,Multi Column Teaser-3
Paragraph-5,Paragraph-6,Multi Column Teaser-2,Paragraph-7

Duurzaamheid krijgt groen licht

Duurzaam beleggen heeft inmiddels stevig voet aan de grond gekregen. Uit ons rapport blijkt dat de meeste Belgische beleggers van mening zijn dat beleggingen een positieve invloed moeten hebben.
86% van de beleggers vindt het belangrijk dat zijn of haar beleggingen een positieve invloed hebben.

grafiek 86%
grafiek voor één werknemer op twee

Bijna één werknemer op twee wil meer informatie over ESG-beleggingen in zijn of haar bedrijfspensioenplan (22% zou meer bijdragen als er meer ESG-beleggingen zouden zijn).

grafiek voor één werknemer op drie

Bijna één niet-belegger op drie (28%) zegt dat duurzame beleggingsmogelijkheden hem of haar zouden aanmoedigen om voor het eerst te beleggen.1

Duurzaamheid heeft een grote aantrekkingskracht

Als alle andere factoren (zoals kosten, rendement ...) gelijk zou blijven, zouden vier van de vijf beleggers overstappen op duurzame beleggingen, terwijl 44% van de beleggers zegt dat hij of zij bereid is om meer te betalen voor duurzame beleggingen en 25% van de millennials meer zou bijdragen aan een pensioenplan als dat ESG-beleggingsmogelijkheden zou aanbieden (ESG staat voor Environmental, Social & Governance – beleggingen die rekening houden met criteria op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur).2

donutgrafiek die toont wat beleggers nodig hebben om duurzame beleggingen in aanmerking te nemen of wat zij zouden doen als ze er al in belegd hebben

“Duurzaam” denken komt op verschillende manieren tot uiting in verschillende omstandigheden: 79% staat stil bij “maatschappelijke verantwoordelijkheid” bij het winkelen, 61% houdt er rekening mee bij het kopen van een auto en 45% bij het beleggen.

Denkt “duurzaam” bij ...

grafiek die toont wanneer gebruikers in het dagelijkse leven stil staan bij duurzaamheid

De belangrijkste ESG-thema’s

Duurzaamheid draait niet langer alleen om het milieu. Voor Belgen zijn mensenrechten de grootste bekommernis (57%), op de voet gevolgd door de klimaatverandering (52%). De COVID-19-crisis heeft het belang van milieuthema’s nog eens in de verf gezet en tegelijk bij beleggers een groeiende interesse aan het licht gebracht voor maatschappelijke thema’s, zoals mensenrechten en gelijkheid, en voor behoorlijk bestuur.

Toch vinden de mensen dit nog altijd een taak van de overheid.

  • 69% is van mening dat de overheid het voortouw moet nemen in duurzaam beleid
  • 45% vindt dat privébedrijven het voortouw moeten nemen
  • 31% vindt dat individuele mensen het voortouw moeten nemen
donutgrafiek die toont wie volgens de mensen het voortouw moet nemen in duurzaam beleid

Duurzaamheid: de megatrend

Bijna negen van de tien respondenten is op de hoogte van duurzaam beleggen en Belgen willen graag beleggen in grote megatrends. De klimaatverandering spreekt het meeste aan (31%), gevolgd door de technologische vooruitgang (16%).

52% vindt klimaatverandering de voor hem of haar belangrijkste megatrend, 44% zou beleggen indien de belegging strookt met zijn of haar persoonlijke waarden, 33% zou beleggen indien er een mogelijkheid was om ethisch te beleggen

Advies en technologie
Oude muren slopen

Gebrek aan vernieuwing en oude financiële systemen houden nieuwe beleggers weg. Onze sector kan inspanningen leveren om beter aan te sluiten bij de samenleving. Hoe meer obstakels wij wegnemen, hoe meer mensen wij kunnen helpen om hun financiële toekomst uit te bouwen.

Op zoek naar advies

Mensen hebben een complexe relatie met geld. Velen praten nog altijd niet graag over geld. Wij moeten ervoor zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen bij gesprekken over geldkwesties. Dat doen we door ons open op te stellen, vertrouwen uit te stralen en klaar te staan voor iedereen. Zo kunnen we meer mensen helpen om financieel welzijn te realiseren.

Vandaag wenden velen zich voor advies vooral tot familie en vrienden. Zelfs voor belangrijke beslissingen over geld (en de toekomst) blijkt vertrouwen belangrijker dan deskundigheid.

35% van de niet-beleggers zou familie en vrienden om advies vragen alvorens beleggingsbeslissingen te nemen

Ondanks de massa informatie die altijd en overal voorhanden is, vinden nog te veel mensen niet de informatie die zij zoeken en kunnen vertrouwen.

donutgrafiek die toont welk percentage van de respondenten niet weet waar goede en betrouwbare informatie te vinden

Financieel adviseurs, beleggers en nieuwkomers

Er wacht financieel adviseurs een zware taak om nieuwkomers te overtuigen. Zij vinden de kosten te hoog (28%), denken dat zij voldoende onderlegd zijn om beleggingsbeslissingen te nemen zonder adviseur (27%) of zeggen niet genoeg geld te hebben om bij een adviseur terecht te kunnen.

donutgrafiek van hoe niet-beleggers tegenover financieel adviseurs staan

Anderzijds stellen ook beleggers de rol van de financieel adviseur in vraag.

donutgrafiek van hoe beleggers tegenover financieel adviseurs staan

Tegen wie praten we eigenlijk?

Hoe kunnen we verwachten dat meer mensen vertrouwen krijgen in beleggen als zij niet begrijpen waar wij het over hebben? Het is duidelijk niet alleen een kwestie van weten wat je moet zeggen, maar ook van hoe je het zegt.
66%
Verwarrend
66% vindt informatie over beleggen moeilijk te begrijpen.
82%
Perceptie
82% vindt zichzelf geen belegger.
67%
Niet herkenbaar
67% herkent zich niet in advertenties van beleggingsondernemingen.
71%
Niet voor mij
71% heeft het gevoel dat beleggingsondernemingen niets geven om “mensen zoals ik”.

Op online informatie zoeken staat geen leeftijdsgrens meer. Op meer keuzemogelijkheden wel.

Een vaak geciteerde bezorgdheid is de twijfel of het pensioen wel zal volstaan om rond te komen. Je zou dan ook verwachten dat gepensioneerden meer interesse zouden tonen in apps of tools om hun bestedingspatroon te beheren (optimaliseren). Toch willen niet-gepensioneerden meer mogelijkheden om geld te beheren en zoeken zij vaker dan gepensioneerden online hulp bij hun financiële beslissingen.

Ook als we naar de beleggers kijken, blijkt financiële technologie verrassend weinig ingang te vinden.

39% van de niet-gepensioneerden zoekt online hulp bij financiële beslissingen, tegenover 35% van de gepensioneerden, en 27% wil meer mogelijkheden om zijn of haar geld te beheren, tegenover 16% van de gepensioneerden.16% van de niet-beleggers gebruikt digitale tools om financiële beslissingen te nem

Het lage cijfer voor niet-beleggers is misschien geen verrassing, maar de ontwikkelingen inzake financieel advies en de technologische vooruitgang in het algemeen laten veronderstellen dat het cijfer voor beleggers zal stijgen.

Pensioenvoorbereiding

Van de respondenten die sparen voor hun pensioen, is 62% pessimistisch over de toekomst, en de meerderheid van alle respondenten maakt zich zorgen over geldgebrek na het pensioen. 65% van generatie X en de babyboomers zegt dat zijn of haar voornaamste pensioendoelstelling is om “niet zonder geld te vallen op de oude dag”. Bij millennials daalt dat cijfer naar 50%.

Beleggers zien hun pensioen met een geruster hart tegemoet.

donutgrafiek die toont welk percentage van de mensen in verschillende clusters beleggen een goede manier vindt om financiële zekerheid te hebben na het pensioen

Werknemers begrijpen hun bedrijfspensioenfonds niet helemaal.

Dit gaat over hun eigen pensioen! Het gebrek aan informatie over bedrijfspensioenplannen en pensioenfondsen wijst op een enorm potentieel om mensen te stimuleren om zich te informeren en te beleggen.
36%
Bekendheid
36% van de Belgische werknemers kent het pensioenplan of -fonds van zijn of haar bedrijf.
48%
Beleggers
48% van de werknemers die beleggen kent het pensioenplan of -fonds van zijn of haar bedrijf.
44%
Geen idee
44% heeft er geen idee van wat dat is of hoe het werkt.
19%
Niet-beleggers
19% van de werknemers die niet beleggen, kent het.

1GenX/Millenials 33%, GenX 30%, GenBB 23%

2GenX(21%), GenBB(12%)

Wat kunnen we doen?

De COVID-19-pandemie toont aan hoe belangrijk een financieel plan voor de toekomst wel niet is.
De doelstelling is nog altijd dezelfde: mensen later in hun leven beschermen.
Ook al weten mensen dat pensioensparen wellicht niet hun enige bron van inkomsten zal zijn na hun “pensioen”, toch mag dat hen er niet van weerhouden om nu bij te dragen.