DUURZAME OBLIGATIES

DUURZAAMHEID IS VOOR ALLE BELEGGINGSCATEGORIEËN DE NIEUWE NORM

Beleggingen in duurzame obligatie-indexproducten zijn sinds 2018 ruim verdubbeld, doordat beleggers steeds meer de voorkeur geven aan duurzame obligaties.

WERELDWIJD BEHEERD VERMOGEN (AUM) VAN DUURZAME OBLIGATIE-ETF's

Grafiek met duurzaam ESG-vastrentende ETF-AUM wereldwijd.
Bron: BlackRock, 31 december 2020.

VOOR BELEGGERS ZIJN ER OPTIES OM DUURZAAMHEID TE INTEGREREN

Bij BlackRock zien we dat de groei van duurzame beleggingen vooral komt van beleggers die:

  • niet-ESG-producten in de kernportefeuille vervangen door ESG-producten om het duurzaamheidsprofiel via duurzame bouwstenen te verbeteren;
  • één ESG-aspect kiezen – milieu (E), samenleving (S) of goed bestuur (G) – en thematisch beleggen, bijvoorbeeld in het thema klimaatverandering;
  • kiezen voor beleggingen met een expliciet positieve impact, bijvoorbeeld groene obligaties.

Naarmate het aanbod van duurzame obligatieproducten toeneemt, kiezen beleggers steeds meer voor indexbeleggingen om duurzame obligatieportefeuilles op te bouwen. Hun belangrijkste motivatie is dat deze producten en transparante, gestandaardiseerde en op vaste regels gebaseerde aanpak bieden.
EHoewel de instroom in deze obligatieproducten nu al snel stijgt, verwachten we op basis van de groeicurve van het duurzame aandelensegment, dat de opmars van duurzame obligatie-indexbeleggingen nog maar aan begin staat.

ONTDEK AL ONZE DUURZAME OBLIGATIEFONDSEN

SEGMENTEN WAARIN DUURZAME OBLIGATIE-ETF's EEN GROTE ROL KUNNEN SPELEN
DUURZAME OBLIGATIE-ETF's BLEVEN GOED PRESTEREN TOEN DE MARKT VOLATIEL

In maart en april 2020, toen de markten bijzonder volatiel waren, bleken obligatie-indexproducten met een ESG-focus opmerkelijk veerkrachtig te presteren. Duurzame obligatie-indices daalden in die periode minder sterk dan de overkoepelende indices zonder ESG-kenmerken. Zo deed de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI-index het 0,3 % beter dan de overkoepelende niet-ESG-index.1

De cijfers zijn objectief en duidelijk: er is geen enkele bewijs voor de stelling dat duurzaam beleggen minder winstgevend zou zijn. Het tegengestelde is zelfs waar.

Grafiek met ESG- vs. niet-ESG-prestaties 3 SEGMENTEN WAARIN DUURZAME OBLIGATIE-ETF’s EEN GROTE ROL KUNNEN SPELEN

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future results. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indices are unmanaged and one cannot invest directly in an index.
Source: BlackRock, Bloomberg as at 30 December 2020.

1Source: BlackRock, Bloomberg as at 31 January 2020.

WAAROM iSHARES VOOR DUURZAME OBLIGATIES?

Key

Toegankelijk en breed aanbod

iShares heeft het breedste aanbod van duurzame obligatie-ETF’s en -indexfondsen, die tot de grootste op de markt behoren en een lange, betrouwbare trackrecord hebben.

Diamant

Hoge kwaliteit

iShares combineert expertise in alle segmenten van de obligatie-indexmarkt met de expertise van BlackRock op het gebied van duurzaam beleggen. Het resultaat: duurzame obligatie-indexproducten van IShares de hoogste kwaliteit.

Persoon

Vertrouwde partner

De fondsen van iShares profiteren van de omvangrijke data en expertise van BlackRock op het gebied van duurzaamheid, ondersteund door onze stewardship-activiteiten.