EEN NIEUWE KIJK OP OBLIGATIES MET ETF’S

De rol van obligaties in portefeuilles verandert. Het wordt tijd te breken met oude gewoontes en te ontdekken hoe obligatie-ETF’s een grotere rol kunnen spelen.

In het kort

 • De Covid-19-crisis is een zware test voor beleggingsportefeuilles, omdat de knelpunten waarmee beleggers in hun obligatieportefeuilles te maken hebben, in een scherp licht worden gezet en tegelijk versterkt worden. Dat leidt bij veel beleggers tot een nieuwe kijk op hun obligatiebeleggingen.
 • Beleggers richten zich steeds sterker op de beoogde uitkomsten van hun beleggingen. Daarbij gebruiken ze obligatie-ETF’s om hun portefeuilles door een bredere spreiding efficiënter en veerkrachtiger te maken.
 • Obligatie-ETF’s vormen efficiënte, breed gespreide bouwstenen, met een grotere transparantie en meer duidelijkheid over de risico’s voor de totale portefeuille. Ze zijn bovendien liquide en flexibel te implementeren, waardoor ze beleggers slagvaardiger maken.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

De druk op de obligatiemarkt leidt tot verandering

De rol van obligaties in portefeuilles verandert. Het kost beleggers steeds meer moeite om rendement en inkomsten te genereren en hun portefeuille gespreid te houden. Dat maakt duidelijk dat het tijd wordt om afscheid te nemen van de oude “eerst en vooral actief”-houding ten opzichte van obligaties.

Hoog tijd om te streven naar beter afgestemde portefeuilles

Steeds meer beleggers benaderen hun portefeuille tegenwoordig “holistisch”, door in de portefeuilleopbouw index- en op alpha gerichte strategieën te combineren, in plaats van standaard uit te gaan van het één of het ander. Door gebruik te maken van “de hele gereedschapskist” kunnen beleggers meer aandacht schenken aan de rol van obligaties in hun portefeuille en deze beter afstemmen op de beoogde uitkomsten.

Obligatie-ETF’s kunnen een grotere rol spelen in moderne portefeuilles

Nu beleggers oplossingen moeten vinden voor de strategische uitdagingen waar ze voor staan bij de opbouw van hun portefeuilles, zien we dat zij steeds vaker voor obligatie-ETF’s kiezen.

Indexbeleggen biedt toegang tot de gefragmenteerde obligatiemarkt via gestandaardiseerde, voorspelbare en efficiënte beleggingsproducten en maakt de portefeuilleopbouw aanzienlijk eenvoudiger. Indexbeleggen kan helpen om te besparen op kosten, risico en tijd doordat de totale portefeuillekosten lager zijn en de grotere transparantie meer greep biedt op het risico en het veel minder noodzakelijk maakt beleggingen continu te monitoren.

Risico: Er is geen garantie dat de beleggingsstrategie succesvol zal zijn en de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

4 redenen waarom obligatie-ETF’s beleggers kunnen helpen de obstakels in de huidige obligatiemarkt te overwinnen

 • Nu het moeilijker wordt om inkomsten te genereren, kiezen beleggers vaker voor beleggingscategorieën met een hoger risico, zodat bedrijfsobligaties, high-yield en opkomende markten nu al zo’n 40% van de allocaties in multi-asset portefeuilles vormen. Deze beleggingscategorieën hebben echter doorgaans een grotere correlatie met de aandelenmarkten, vooral in een dalende markt, waardoor de spreidingsvoordelen van obligaties in multi-asset portefeuilles afnemen.

  Beleggers hebben behoefte aan:

  • Meer transparantie en duidelijkheid over onderliggende exposures en risico’s van obligatiebeleggingen
  • Efficiënte bouwstenen die de kern van hun obligatie-allocatie door reële spreiding meer veerkracht kunnen geven

  Hoe kunnen obligatie-ETF’s hiertoe bijdragen?

  Indexbeleggen biedt via één transactie toegang tot meer dan 25.000 obligaties. Beleggers kunnen hierdoor tegen lage kosten een grote spreiding bereiken, waardoor hun portefeuille veerkrachtiger wordt. Door indexbeleggingen in hun kernportefeuille op te nemen kunnen ze bovendien tijd besparen. Obligatie-ETF’s zijn inzetbaar als brede of juist precies afgestemde bouwstenen en bieden toegang tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt. Ze zijn onder meer te gebruiken als:

  • Bouwstenen voor de kernportefeuille
  • Bouwstenen voor een duurzame portefeuille
  • Bouwstenen om een specifieke duration en kredietkwaliteit te bereiken
  • Toegang tot opkomende markten

  Risico: Spreiding en assetallocatie kunnen geen volledige bescherming tegen het marktrisico bieden.

  BEKIJK ONS AANBOD

 • Doordat vreemde valuta’s het op één na grootste risico vormen in multi-asset portefeuilles (na het aandelenrisico), hebben veel beleggers die dit risico niet hadden afgedekt, flink te lijden gehad van sterke valutaschommelingen.1

  Beleggers hebben de behoefte om het valutarisico af te dekken.

  Hoe kunnen obligatie-ETF’s hiertoe bijdragen?

  Ons brede aanbod van obligatie-ETF’s omvat brede en precies afgestemde bouwblokken voor:

  • De kernportefeuille
  • Duurzame beleggingen
  • Een specifieke duration en kredietkwaliteit
  • Toegang tot opkomende markten

  Voor alle onderdelen van dit aanbod zijn meerdere aandelenklassen met afdekking van het valutarisico beschikbaar.

  BEKIJK ONS AANBOD

 • 2020 was voor alle portefeuilles een ware stresstest. Toen de volatiliteit in maart 2020 omhoogschoot, kwamen veel beleggers erachter dat hun obligatiebeleggingen niet voldoende liquiditeit, inzicht in koersvorming en flexibiliteit boden om het risico snel te verlagen toen de koersen omlaag tuimelden.

  Beleggers hebben behoefte aan flexibele, liquide obligatiebeleggingen die ook in een volatiele markt hun veerkracht behouden.

  Hoe kunnen obligatie-ETF’s hiertoe bijdragen?

  Obligatie-ETF’s boden beleggers zelfs bij extreme volatiliteit de mogelijkheid hun assetallocatie flexibel en tactisch af te stemmen op hun behoeften. Ze gaven beleggers snel inzicht in de koersvorming binnen specifieke gedeelten van de markt, zodat ze goed geïnformeerde beslissingen konden nemen die gebaseerd waren op real-time informatie, in plaats van te moeten wachten tot het einde van de dag, zoals bij traditionele beleggingsfondsen gebruikelijk is.

  Risico: Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

  OBLIGATIE-ETF’S IN VOLATIELE MARKTEN ›

 • Beleggers voelen een steeds zwaardere druk om hun portefeuilles te verduurzamen, zowel wat betreft aandelen als obligaties. In 2019 nam het aandeel duurzame beleggingen in het obligatiegedeelte van portefeuilles met 13% toe, wat erop wijst dat steeds meer beleggers op zoek zijn naar manieren om de overstap te maken naar dit deel van de obligatiemarkt.

  Beleggers hebben behoefte aan een transparante en schaalbare manier om hun obligatiebeleggingen te verduurzamen.

  Hoe kunnen obligatie-ETF’s hiertoe bijdragen?

  Dankzij het grote aanbod van duurzame obligatie-ETF’s die als bouwstenen kunnen worden gebruikt, kunnen beleggers voor vrijwel elke exposure duurzame beleggingen kiezen met een risico/rendementsprofiel dat vergelijkbaar is met de oude belegging. Door indexbeleggingen te kiezen om meer duurzaamheid te bereiken, profiteren beleggers van duidelijkheid en transparantie, omdat deze beleggingen gebaseerd zijn op vaste regels.

  BEKIJK ONS AANBOD

1 Bron: Portfolio Insights (editie 2020), BlackRock, januari 2020.

Risico: Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en is geen aanbeveling, aanbod of verzoek om een effect of financieel product te kopen of verkopen of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

WAAROM iSHARES VOOR OBLIGATIES?

Breed aanbod

Toegankelijk en breed aanbod

iShares heeft het grootste aanbod van UCITS obligatie-ETF’s, met meer dan 90 fondsen die toegang bieden tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt.*

Kwaliteit

Hoge kwaliteit

iShares biedt de meest liquide UCITS obligatie-ETF’s in Europa, die hun indices op de voet volgen. Zeer zorgvuldige opbouw van de producten en selectie van indices waarborgen een hoge kwaliteit.*

Expertise

Vertrouwde partner

iShares biedt toegang tot een wereldwijd toonaangevend trading-platform, implementatiediensten, portefeuille-analyse en modelportefeuilles.

* Bron: BlackRock, Bloomberg per 30 september 2020.

Risico’s: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen. Er is geen garantie dat een positief rendement bereikt zal worden.