ONTDEK ONS AANBOD

Van een brede marktspreiding tot precies afgestemde exposures: iShares obligatie-ETF’s zijn efficiënte bouwstenen die toegang bieden tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt.

Alle iShares obligatie-ETF's

In de gefragmenteerde obligatiemarkt bieden indexbeleggingen toegang tot gestandaardiseerde, voorspelbare en efficiënte bouwstenen, die het aanzienlijk eenvoudiger maken de gewenste spreiding in de kernportefeuille te bereiken.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

BEKIJK ALLE OBLIGATIEFONDSEN

iSHARES OBLIGATIEFONDSEN

(De grootste iShares fondsen per classificatie, gebaseerd op beheerd vermogen (AUM), per 30 september 2020)

BOUWSTENEN VOOR DE KERNPORTEFEUILLE

Beleggers hebben behoefte aan bouwstenen waarmee ze efficiënt de gewenste spreiding in hun kernportefeuille kunnen bereiken.

Inception Date
06/mrt/2009
Net Assets
EUR 6.706.122.997,82
Inception Date
17/apr/2009
Net Assets
EUR 3.802.182.592,88
Inception Date
01/dec/2006
Net Assets
GBP 1.172.047.122,23
DUURZAAM

Beleggers hebben behoefte aan een transparante en schaalbare manier om een duurzame obligatie-allocatie te implementeren.

Inception Date
28/jun/2018
Net Assets
EUR 2.519.806.438,80
Inception Date
24/sep/2018
Net Assets
USD 184.356.030,68
Inception Date
20/nov/2019
Net Assets
EUR 74.995.440,41
ULTRAKORTE DURATIE

Beleggers hebben behoefte aan efficiënte bouwstenen die toegang bieden tot specifieke onderdelen van de obligatiemarkt, zoals fondsen met een ultrakorte duratie, waarmee de cash-allocatie van een portefeuille efficiënter kan worden aangewend.

Inception Date
16/okt/2013
Net Assets
EUR 3.352.003.320,44
Inception Date
15/okt/2013
Net Assets
USD 329.185.668,76
Inception Date
16/mrt/2020
Net Assets
EUR 277.805.903,27
Inception Date
16/mrt/2020
Net Assets
USD 8.066.979,17
Inception Date
16/mrt/2020
Net Assets
GBP 137.952.323,67
KREDIETKWALITEIT

Beleggers hebben behoefte aan efficiënte bouwstenen die toegang bieden tot specifieke onderdelen van de obligatiemarkt, bijvoorbeeld beleggingen met een specifieke kredietkwaliteit.

Inception Date
06/mrt/2009
Net Assets
EUR 6.706.122.997,82
Inception Date
03/feb/2015
Net Assets
EUR 521.743.534,70
Inception Date
03/sep/2010
Net Assets
EUR 3.498.642.398,97
Inception Date
16/mei/2003
Net Assets
USD 4.911.120.438,46
Inception Date
13/sep/2011
Net Assets
USD 2.682.474.298,42
TOEGANG TOT OPKOMENDE MARKTEN

Beleggers hebben behoefte aan efficiënte bouwstenen die toegang bieden tot opkomende markten.

Inception Date
15/feb/2008
Net Assets
USD 4.666.185.119,60
Inception Date
20/jun/2011
Net Assets
USD 3.397.354.100,61
Inception Date
17/apr/2012
Net Assets
USD 656.263.533,05
Inception Date
24/sep/2018
Net Assets
USD 184.356.030,68
Inception Date
02/mrt/2012
Net Assets
USD 171.772.855,52
Er zijn diverse aandelenklassen met afdekking van het valutarisico beschikbaar.

Risico: Spreiding en assetallocatie kunnen geen volledige bescherming tegen het marktrisico bieden. Deze informatie dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling ten aanzien van bepaalde producten of strategieën. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed beleid) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria. Beleggingen in opkomende markten gaan doorgaans gepaard met een hoger beleggingsrisico dan beleggingen in ontwikkelde markten. De waarde van deze beleggingen kan hierdoor onvoorspelbaar zijn en aan grotere schommelingen onderhevig zijn.

WAAROM iSHARES VOOR OBLIGATIES?

Breed aanbod

Toegankelijk en breed aanbod

iShares heeft het grootste aanbod van UCITS obligatie-ETF’s, met meer dan 90 fondsen die toegang bieden tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt.*

Kwaliteit

Hoge kwaliteit

iShares biedt de meest liquide UCITS obligatie-ETF’s in Europa, die hun indices op de voet volgen. Zeer zorgvuldige opbouw van de producten en selectie van indices waarborgen een hoge kwaliteit.*

Expertise

Toegewijde partner

iShares biedt toegang tot een wereldwijd toonaangevend trading-platform, implementatiediensten, portefeuille-analyse en modelportefeuilles.

*Bron: BlackRock, Bloomberg per 30 september 2020.

Risico’s: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen. Er is geen garantie dat een positief rendement bereikt zal worden.