DE EUROPESE OBLIGATIEMARKT BLIJFT ZICH VERNIEUWEN

De Europese obligatiemarkt verandert in snel tempo, door de toenemende ‘elektronisering’, algoritmische koersvorming en nieuwe transactiekanalen. Obligatie-ETF’s bevorderen die modernisering en spelen een steeds belangrijkere rol bij de opbouw van efficiënte portefeuilles.

Roltrap

IN HET KORT

  • Obligatie-ETF’s en andere indexproducten spelen een groeiende rol, terwijl de technologie sterk verbeterd is. Dit heeft de manier waarop beleggers toegang kunnen krijgen tot de Europese obligatiemarkt revolutionair veranderd.
  • Wij denken dat ETF’s een sterke rol zullen blijven spelen voor beleggers die efficiënte toegang zoeken tot de obligatiemarkt.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OBLIGATIEMARKT VERANDERT

De obligatiemarkt heeft sinds de wereldwijde crisis van 2008 een enorme verandering doorgemaakt. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan nieuwe transactiemodellen van banken en de groei van elektronische platforms. Tegen die achtergrond kiezen obligatiebeleggers steeds vaker voor indexproducten, waaronder ETF’s, vanwege drie voordelen: meer transparantie, grotere liquiditeit en lagere kosten.

Bron: BlackRock projectie per 1 mei 2022. Wijzigingen voorbehouden. De cijfers zijn louter illustratief en er is geen garantie dat de prognoses uitkomen.

Tijdens de enorme volatiliteit in de eerste helft van 2020, als gevolg van Covid-19, nam de liquiditeit in de obligatiemarkt sterk af. Als gevolg hiervan stegen de transactievolumes en daardoor ook het belegd vermogen van obligatie-ETF’s tot recordhoogten.

Terwijl het belegd vermogen in obligatie-ETF’s nu wereldwijd al USD 1.700 miljard bereikt heeft en nog altijd blijft groeien, maakt ook het ecosysteem van deze markt een ingrijpende ontwikkeling door.

Sinds een aantal jaren is het gebruik van obligatie-ETF’s sterk in opmars, vooral onder institutionele beleggers. Redenen zijn de nog altijd groeiende liquiditeit van ETF’s en diverse belangrijke verbeteringen in het ecosysteem van de obligatiemarkt.

Dit heeft ertoe geleid dat beleggers tegenwoordig een bredere toolkit gebruiken, waarin ze ETF’s inzetten naast obligaties en derivaten.

Risico’s. Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen.

DRUK OP OBLIGATIEMARKTEN BEVORDERT VERANDERINGEN

Nu de traditionele rol van obligaties in portefeuilles onder druk staat, gaan beleggers een groter instrumentarium gebruiken, om meer bronnen van rendement aan te boren en kosten te besparen. Hierin kiezen ze steeds vaker voor ETF’s en andere indexproducten.

Dankzij de ontwikkeling van leen- en repofaciliteiten voor ETF’s kunnen bepaalde obligatie-ETF’s bovendien als long- en short-instrumenten worden gebruikt. Door de groei van elektronische en automatische platforms worden de transactiekosten lager, waardoor deze trend wordt versterkt.

Ook de opmars van beleggingen die voldoen aan criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) vergroten de belangstelling voor obligatie-ETF’s bij alle typen beleggers.

Wij zien 3 belangrijke ontwikkelingen in het ETF-ecosysteem die het gebruik van obligatie-ETF’s en de modernisering van de Europese obligatiemarkt bevorderen:

Vergrootglas

1. Elektronische transacties, transparante cijfers

De opmars van ETF's wordt ondersteund door de groeiende beschikbaarheid en transparantie van transactiecijfers en de toename van elektronische ETF-transacties. Hierdoor worden ETF’s toegankelijker, terwijl de executiekosten dalen.

Keuze

2. Ontwikkeling van het ETF-ecosysteem

Naarmate de ETF-markt groeit, wordt ook het ecosysteem steeds diverser. De ontwikkeling van grotere pools voor effectenleningen met ETF’s en beursgenoteerde, door een centrale tegenpartij afgewikkelde opties op ETF’s leiden tot verdere verbetering van de liquiditeit van Europese ETF's.

Steeksleutel

3. Verbetering van primaire marktprocessen

Naarmate obligatie-ETF’s zowel in aantal als in omvang steeds verder toenemen, ontwikkelen zich ook sterke primaire marktprocessen voor deze producten. Dit draagt ook bij tot een versterking van het ETF-ecosysteem.