FACTORRENDEMENT IN KAART BRENGEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe voorkom ik dat ik te veel betaal voor factorrendement?

Het is hierbij van belang onderscheid te maken tussen actief rendement en alpha-rendement Actief rendement, d.w.z. het rendement boven dat van de benchmark, wordt niet alleen bepaald door alpha (de selectie van effecten en factor-timing door de beheerder), maar ook door de blootstelling aan factoren.

Niet alles is wat het lijkt. Daarom is het belangrijk om precies te weten waar rendement vandaan komt, om er zeker van te zijn dat de hoge kosten die voor actief beheer betaald worden, tot “zuivere alpha” leiden, die niet bereikbaar is met beleggingen met lagere kosten.

DE AANPAK

Door het rendement op te splitsen in rendementsbronnen, ontdekten we dat een groot deel van het extra rendement dat door sommige alpha-beheerders gerealiseerd werd, gerelateerd was aan statische factorkenmerken en dus niet aan “zuivere alpha”.

Voorbeeld uitsplitsing van het rendement van een beheerder

Uitsplitsing van het rendement van een beheerder

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

De belegger koos ervoor minder gebruik te maken van bepaalde alpha-beheerders en in plaats daarvan de tactische visies vorm te geven via indexproducten die specifiek gericht waren op bepaalde factoren en markten.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Doordat deze klant zag dat de outperformance van zijn beleggingen vaak gerelateerd was aan statische factorkenmerken, realiseerde hij zich dat hij mogelijk te veel betaalde voor dit rendement.

Door een meer uitgebalanceerde mix van index-, factor- en alpha-beleggingen kon de klant het risico- en kostenbudget efficiënter benutten.

Risico: Er kan niet worden gegarandeerd dat de beschreven beleggingsstrategie succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS