EEN DEFENSIEVE PORTEFEUILLE OPBOUWEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe maak ik mijn portefeuille defensiever zonder te veel cash?

In de meeste portefeuilles wordt een bepaald deel als cash aangehouden, om bijvoorbeeld derivaten te financieren, bij te sturen op het risico, of gewoon omdat de beheerder op de juiste beleggingskansen wacht om in te stappen.

Wanneer liquiditeit niet per direct nodig is, kan het aanhouden van cash tot een onnodige cash-drag, die het rendement negatief beïnvloedt.

DE AANPAK

Wanneer het mogelijk is iets meer krediet- en/of duration-risico te nemen, kan een combinatie van beleggingsinstrumenten die verder gaat dan de traditionele geldmarktfondsen, helpen om de portefeuille dichter bij zijn rendementsdoelen te brengen.

Cash en equivalente allocaties:

Cash en equivalente allocaties

ORIGINEEL OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3
RENDEMENT -0,48% -0,21% 0,03% 0,09%
KREDIETKWALITEIT A+ A+ A- A-
SPREAD DURATION 0,1 0,3 0,9 1,3

Bron: BlackRock, per 30 juni 2020.
Uitsluitend ter illustratie. Valuta = EUR. Spread duration berekend over 0,1, 0,3, 0,9 en 1,3 jaar.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

De grotere liquiditeit van de ETF-markt gaf de belegger het vertrouwen dat het als het nodig was mogelijk zou zijn grote transacties snel uit te voeren, zonder daarvoor een grote spread te moeten betalen of het risico te lopen niet te kunnen verkopen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

De klant belegde een deel van de portefeuille in kortlopende obligatie-ETF’s, om het potentiële rendement te vergroten, zonder dat het totale risico- of liquiditeitsprofiel noemenswaardig zou veranderen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS