HET BEHEER VAN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe beheer ik alternatieve beleggingen binnen mijn portefeuille?

Beleggingen in niet-beursgenoteerde (private) markten spelen bij veel beleggers een groeiende rol spelen in de kern van hun assetallocatie. Dit betekent dat portefeuillebeheerders voordat ze een belegging doen, rekening moeten houden met opvraagbaar kapitaal, aflopende beleggingen en due diligence-eisen. Daarom is het noodzakelijk om de cash-positie efficiënter te beheren, om te voorkomen dat cash-drag een negatief effect op het rendement heeft.

DE AANPAK

ETF’s kunnen goed gebruikt worden als overbrugging in plaats van cash, om beleggers alvast toegang te bieden tot de hele breedte van een beleggingscategorie, voordat het geld belegd wordt.

Voorbeeld van liquide replicatie van Private Equity - Buyouts

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

Hoewel het risico/rendementsprofiel en de eigenschappen van niet-beursgenoteerde beleggingen anders zijn dan die van beursgenoteerde beleggingen, komen de macro-economische en stijl-risico’s van deze beleggingen grotendeels overeen.

Door gebruik te maken van ETF’s als overbrugging voor niet-beursgenoteerde beleggingen, kreeg de belegger in een vroeger stadium toegang krijgen tot de beoogde markt, met een bèta van 0,93.*

*Bron: BlackRock, Morningstar, Cambridge Associates. Bèta gemeten ten opzichte van de Cambridge Associates Global Buyout Index, berekend op basis van de kwartaalrendementen van 31/12/2009 - 31/12/2019.

Risico: Er kan niet worden gegarandeerd dat de beschreven beleggingsstrategie succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Dankzij de liquiditeit van de ETF-markt kunnen ETF’s gebruikt worden als instrument voor tactische beleggingen, om een doelgerichter beheer van de cashflows mogelijk te maken, terwijl de portefeuille beter afgestemd blijft op de beoogde strategische assetallocatie.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS