OBLIGATIES IN DE STRATEGISCHE ASSETALLOCATIE

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE KLANT

Welke rol kunnen obligaties spelen in de strategische assetallocatie?

DE ACHTERGROND

Een recent opgerichte verzekeringsmaatschappij was snel gegroeid door overnames. In mei wilde deze verzekeraar de strategische assetallocatie aanpassen om de portefeuille breder te spreiden door Europese investment-grade bedrijfsobligaties toe te voegen.

DE OPGAVE

De verzekeraar zocht naar een belegging voor de lange termijn en onderzocht verschillende beleggingstypen, waaronder ETF’s, indexfondsen en actieve fondsen. Het bleek moeilijk om afzonderlijke investment-grade obligaties te vinden, omdat de liquiditeit en nieuwe emissies in februari en maart 2020 opdroogden.

DE TRADITIONELE AANPAK

Traditioneel zou de verzekeraar geneigd zijn om voor de invulling van deze exposure indexfondsen of actieve fondsen te kiezen.

AANPAK MET OBLIGATIE-ETF’S

De verzekeraar vond het iShares corporate bond UCITS ETF aantrekkelijk vanwege zijn liquiditeit en verwachte Total Cost of Ownership. Het ETF bood een brede exposure aan de gewenste beleggingscategorie, met een structuur die uitzicht gaf op de benodigde liquiditeit, terwijl de totale kosten efficiënt konden worden beheerd. Dat gaf de verzekeraar de mogelijkheid om deze positie wanneer nodig periodiek aan te passen, tegen aantrekkelijke executiekosten, ook al waren de in euro genoteerde investment-grade bedrijfsobligaties in principe een strategische belegging.

Efficiënte toegang tot investment-grade bedrijfsobligaties via het iShares corporate bond UCITS ETF (vergelijking bied/laat-spread)

Grafiek transactievolumes

Bron: BlackRock, Bloomberg, per 30 april 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Deze informatie is niet bedoeld om erop te vertrouwen als prognose, onderzoek of beleggingsadvies; het is eveneens geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten of financiële producten te kopen of te verkopen, of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van 13 oktober 2020 en kunnen veranderen wanneer de onderliggende omstandigheden veranderen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS