ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe verklein ik het J-curve-effect van mijn alternatieve beleggingen?

Beleggingen in niet-beursgenoteerde (private) markten spelen bij veel beleggers een groeiende rol spelen in de kern van hun assetallocatie. Dat stelt pensioenfondsen en verzekeraars voor de opgave om de juiste balans te vinden tussen de voordelen van illiquiditeitspremies en de noodzaak voldoende liquiditeit te hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

DE AANPAK

Wanneer pensioenfondsen en verzekeraars een groter deel van hun kernportefeuille willen beleggen in illiquide alternatieve beleggingen, kan dit ertoe leiden dat het langere tijd duurt voordat daadwerkelijk rendement wordt behaald, doordat het vermogen langere tijd cash wordt aangehouden in afwachting van een geschikte belegging.

Wij zien vaak dat klanten hun risicobudget niet voldoende benutten, omdat ze om bovenstaande reden een te groot deel van hun vermogen in cash aanhouden.

In dit voorbeeld kon BlackRock een liquide aanvulling op de alternatieve portefeuille creëren, waardoor de klant vanaf het eerste moment volledig belegd bleef. Hiermee kon cash-drag worden voorkomen en het J-curve effect (een scherpe daling die voorafgaat aan het latere rendement) worden getemperd.

BlackRock maakte hiervoor gebruik van ons platform voor risicobeheer Aladdin, om uit te vinden welke macro-exposures van private markten, zoals economische groei,  reële rente, credit, inflatie en opkomende markten, gerepliceerd konden worden door iShares ETF’s.

BlackRock creëerde op maat samengestelde mandjes met ETF’s die de macro-exposures repliceerden.

De onvermijdelijke J-curve

De onvermijdelijke J-curve

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Mandje niet-beursgenoteerde beleggingen

Mandje niet-beursgenoteerde beleggingen

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

DE UITWERKING

Hoewel het risico/rendementsprofiel en de eigenschappen van niet-beursgenoteerde beleggingen anders zijn dan die van beursgenoteerde beleggingen, komen de macro-economische en stijl-risico’s van deze beleggingen grotendeels overeen.

In dit voorbeeld maakt het actieve risico van de ETF-mandjes duidelijk dat de macro-risico’s in de private markten gerepliceerd konden worden door beleggingen met een hoge kwaliteit, zodat ze goed bruikbaar waren als overbruggingsinstrument voor de beleggingen in private markten.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Hoewel alternatieve beleggingen gepaard gaan met specifieke risico’s die niet gerepliceerd kunnen worden met indexproducten, is dit voor bepaalde macro-risico’s zoals economische groei en reële rente wel mogelijk. Dergelijke index-strategieën kunnen daarom op tijdelijke basis worden ingezet om een exposure te bereiken die sterk lijkt op die van alternatieve beleggingen. Dankzij de liquiditeit van de ETF-markt kunnen ETF’s ook goed gebruikt worden als instrument voor tactische beleggingen, om een doelgerichter beheer van de cashflows mogelijk te maken, terwijl het risico van een dekkingstekort verkleind wordt.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS