INDEXBELEGGEN IN OBLIGATIES

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe beheer ik een portefeuille met losse obligaties efficiënter?

Veel klanten kiezen ervoor een portefeuille op te bouwen met afzonderlijke obligaties, omdat ze menen zo meer grip te hebben op de duration, kredietkwaliteit en opbrengsten. Maar het beheer van zo’n mandje obligaties kan in de praktijk al snel complex worden, terwijl er ook al snel een verschil kan ontstaan tussen het beoogde en het werkelijke risico, als de portefeuille niet met een helikopterblik gemonitord wordt.

DE AANPAK

BlackRock heeft de portefeuille eerst geanalyseerd met behulp van risicofactor-modellen in Aladdin® en daarbij vastgesteld dat het risiconiveau van de portefeuille aanzienlijk afweek van wat de verzekeraar in kwestie verwachtte. Het grootste deel van dit onbedoelde risico was toe te schrijven aan Europese bedrijfsobligaties.

Vervolgens voerde BlackRock een uitgebreide analyse van de liquiditeit en de transactiekosten uit om de klant te laten zien dat de meest liquide bedrijfsobligatie-ETF’s qua transactiekosten gunstiger waren dan de onderliggende obligaties, dankzij de liquiditeit van de secundaire markt.

Risico: Hoewel het technologieplatform van BlackRock kan helpen het risico efficiënt te beheren, kan risico niet worden uitgesloten.

Analyse van liquiditeit / transactiekosten

Grafiek kostenanalyse

Bron: BlackRock, Pre-Trade Tool, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Kenmerken van de aanpak

Obligatieportefeuille Obligatieport.+ Indexbeleggen
Ex-ante risico 2.4% 2.2%
Yield-to-maturity 1.1% 1.1%
Duration 3 jaar 2.9 jaar
Aantal beleggingen 200-300 100-150
Transactiekosten 25 bp 17 bp

Bron: BlackRock, Aladdin®, per 31/01/2020.
Uitsluitend ter illustratie. Hoewel het technologieplatform van BlackRock kan helpen het risico efficiënt te beheren, kan risico niet worden uitgesloten. Risicobeheer kan het risico van beleggingsverliezen niet volledig uitsluiten.

DE UITWERKING

Door de portefeuille gedeeltelijk te beleggen in indexproducten, slaagde de klant erin het beheer minder complex te maken en de transactiekosten te verbeteren.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Groter gebruik van indexproducten kan helpen om het beheer van de portefeuille minder complex te maken, het spread- en renterisico beter te beheren en mogelijk transactiekosten te verlagen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS