VAN HIGH-YIELD NAAR HOGERE INKOMSTEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe kan ik extra inkomsten in mijn portefeuille genereren?

Wanneer onderliggende marktfactoren of het economisch beleid veranderen, betekent dat voor pensioenfondsen en verzekeraars vaak dat ook de assetallocatie ingrijpend moet worden aangepast, om aan de vereiste inkomsten- en risico/rendementseisen te blijven voldoen.

Kijken naar op dividend gerichte indexproducten en een grotere spreiding van risico- en rendementsbronnen kan bijdragen tot het realiseren van dergelijke doelen.

DE AANPAK

De aanpassing van de strategische assetallocatie vereist een multidimensionale aanpak die verder gaat dan het optimaliseren van risico en rendement, maar ook rekening houdt met andere overwegingen, zoals ESG en vereiste inkomsten.

Doordat we bij BlackRock bij de analyse van portefeuilles gebruik kunnen maken van ons platform voor risicobeheer Aladdin, kunnen we klanten de tools en ondersteuning om zich ervan te verzekeren dat hun portefeuilles zo efficiënt mogelijk aan hun beleggingsdoelen voldoen.

In dit geval kon BlackRock een alternatieve aandelenbelegging vinden die de klant in staat stelde van high-yield beleggingen over te stappen naar een inkomsten generende belegging waarbij het portefeuillerisico beter in de hand te houden was.

Dividendrendement

Grafiek dividendrendement

Bron: BlackRock, Aladdin, mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Capture-ratio in stijgende en dalende markt

Grafiek capture-ratio

Bron: BlackRock, Aladdin, mei 2020.
Uitgewerkt voor de periode mei 2015 – mei 2020. Berekening op basis van FTSE All World Index. Uitsluitend ter illustratie.

DE UITWERKING

De oplossingen toonden aan hoe de klant een 77% hoger dividendrendement kon bereiken, terwijl de 2-jarige historische standaarddeviatie van de portefeuille slechts 14% lager zou zijn.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

De grotere beschikbaarheid van indexproducten als bouwstenen, niet meer alleen voor de toegang tot brede markten, heeft beleggers extra instrumenten in handen gegeven om exact afgestemde beleggingen in hun portefeuilles op te nemen. In dit geval ging het om een dividend-ETF van hoge kwaliteit dat de klant tegelijk kon helpen het risico beter te beheren en de benodigde inkomsten te genereren.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS