GRIP OP PORTEFEUILLEKOSTEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe kan ik mijn portefeuillekosten het efficiëntst verlagen?

Strengere regelgeving en de aanhoudende lage rente leiden er voor pensioenfondsen en verzekeraars toe dat ze een steeds sterkere druk voelen om kosten strikt te beheren en voor kostenefficiënte oplossingen te kiezen.

DE AANPAK

BlackRock kan helpen om de efficiëntie van een portefeuille te beoordelen en in kaart te brengen welke factoren het meest bepalend zijn voor risico en rendement.

Door vast te stellen welk deel van het rendement grotendeels kan worden toegeschreven aan brede marktontwikkelingen en statische factoren kan worden gekeken waar een soortgelijk rendement zou kunnen worden behaald via kostenefficiëntere indexproducten.

In dit voorbeeld blijkt het extra rendement dat een alpha-beheerder realiseert, grotendeels verband te houden met statische factorkenmerken.

Uitsplitsing van het rendement van een beheerder

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Risico: Er kan niet worden gegarandeerd dat de beschreven beleggingsstrategie succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

DE UITWERKING

De belegger koos ervoor minder gebruik te maken van alpha-beheerders en in plaats daarvan gebruik te maken van zorgvuldig gekozen indexproducten die gericht waren op bepaalde factorkenmerken en exposures.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Doordat deze klant zag dat de outperformance van de alpha-beheerders vaak gerelateerd was aan statische factorkenmerken, realiseerde hij zich dat hij mogelijk te veel betaalde voor dit rendement.

Door een meer uitgebalanceerde mix van index-, factor- en alpha-beleggingen kon de klant het risico- en kostenbudget efficiënter benutten.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS