DUURZAAM DENKEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe stem ik mijn portefeuille af op mijn duurzaamheidsdoelen?

Duurzaam beleggen is sterk in opmars. Vanuit de overheid worden pensioenfondsen en verzekeraars steeds sterker aangespoord om duurzaamheid als vast criterium in hun keuzeprocessen te hanteren.

Dit verplicht pensioenfondsen en verzekeraars om in hun verslaglegging niet alleen aan te tonen dat ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, maar ook dat ze een positieve bijdrage aan de samenleving leveren.

DE AANPAK

Het is van groeiend belang om duurzaamheidsratings en Capital Market Assumptions (CMA’s) voor duurzame beleggingen als een derde dimensie toe te voegen aan de bestaande risico- en rendementsdoelstellingen.

Er zijn steeds meer index-bouwstenen met specifieke ESG-kenmerken beschikbaar, die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid in het beleggingsproces te integreren, zonder ingrijpende veranderingen in de strategische assetallocatie en beleggingsdoelen.

BlackRock helpt beleggers om deze transitie naar duurzame portefeuilles vorm te geven, door de ESG-scores van portefeuilles gedetailleerd in kaart te brengen en portefeuilles op te bouwen die kunnen profiteren van kansen op het gebied van duurzaamheid.

Koolstofintensiteit (ton CO2/omzet)

Koolstofintensiteit (ton CO2/omzet)

Bron: BlackRock, MSCI ESG Research, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

In dit voorbeeld leidde de transitie van de strategische assetallocatie naar duurzame indices met een gelijkwaardige exposure tot een 60% lagere koolstofintensiteit van de portefeuille als geheel,. Dat stond bij deze voorbeeldportefeuille gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 23 auto’s.*

Ook het risico van de totale portefeuille daalde, wat deels te danken kan zijn aan de grotere belegging in ondernemingen met sterkere operationele processen, die daardoor een hogere kwaliteit vertegenwoordigen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

De hierboven geschetste manieren om duurzaam te beleggen verschillen niet alleen in aanpak, maar ook wat betreft het niveau van de tracking error. De ‘Enhanced’-fondsen zijn bijvoorbeeld gericht op een beter duurzaamheidsprofiel, door onder meer een hogere ESG-score en lagere koolstofintensiteit, met een relatief lage tracking error ten opzichte van de fondsen waarvan ze zijn afgeleid.

Doordat de samenstelling van het beleggingsuniversum en de toetsing van ESG-kenmerken bij indexproducten op vaste regels gebaseerd zijn, bieden ze beleggers de mogelijkheid hun duurzaamheidscriteria op een heldere, overzichtelijke en kostenefficiënte manier tot uiting te brengen in hun portefeuille, zonder dat het overige beleggingsbeleid hoeft te veranderen.

Risico: Deze informatie dient niet te worden opgevat als onderzoeksresultaat, beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot bepaalde producten, strategieën of effecten. Uitsluitend bedoeld ter illustratie en mogelijk aan verandering onderhevig. Deze informatie is niet goedgekeurd door enige toezichthouder of regelgevende autoriteit.

De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS