MARKTVISIE VOOR DE KORTE TERMIJN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe stem ik mijn portefeuille af op mijn visie voor de korte termijn?

Door de recente marktvolatiliteit voelen portefeuillebeheerders zich gedwongen een meer gedifferentieerde visie op landen, sectoren en factoren die in aanmerking komen voor hun portefeuilles, te ontwikkelen.

Door middel van tactische accenten kunnen beheerders zowel profiteren van winst op de korte termijn als de portefeuille beter beschermen tegen wisselende marktklimaten.

DE AANPAK

BlackRock kan klanten hierbij ondersteunen door hun portefeuilles te onderwerpen aan een stresstest en te analyseren hoe hun portefeuilles in uiteenlopende scenario’s  zouden presteren.

We lieten de klant zien dat het mogelijk was om met ETF’s tactische accenten aan de portefeuille toe te voegen, om de portefeuille beter te beschermen tegen een mogelijke toename van de volatiliteit, terwijl ook de klant ook winst zou kunnen pakken als de opkomende markten plotseling sterk zouden stijgen.

Analyse hypothetische stresstest

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie. De toename van de volatiliteit van aandelen is weergegeven door een verandering van 16,5% in de VIX-index. De stijging van opkomende markten is gebaseerd op een stijging van 10% van de MSCI Emerging Markets Index.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Indexrendementen zijn alleen bedoeld ter illustratie; ze houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk er direct in te beleggen.

DE UITWERKING

De belegger keek kritisch naar de instrumenten die gebruikt werden om te kunnen profiteren van verschillende rendementsbronnen. Door in het portefeuilleproces meer gebruik te maken van ETF’s, bleek de belegger meer flexibiliteit te krijgen om de tactische assetallocatie-visies uit te werken.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Dankzij de liquiditeit van de ETF-markt kunnen beleggers hun tactische assetallocatie tegen lagere kosten vormgeven en dynamische accenten aan hun portefeuille toevoegen, afhankelijk van de marktontwikkelingen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS