GRIP OP PORTEFEUILLEKOSTEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe verlaag ik mijn portefeuillekosten voor een beter rendement?

In het huidige klimaat met veranderende regelgeving en een aanhoudend lage rente voelen discretionair beheerders steeds sterker de druk om kritisch naar hun productkeuzes te kijken en hun kostenbudget zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

DE AANPAK

Om te beoordelen in hoeverre de portefeuille “waar voor zijn geld” bood, analyseerde BlackRock welke factoren het meest bepalend waren voor risico en rendement van de portefeuille.

We zagen dat een groot deel van het portefeuillerisico bepaald werd door de brede marktexposure, zodat dezelfde exposure bereikt kon worden met veel goedkopere indexbeleggingen.

Door nog dieper te graven en op fondsniveau naar risico en rendement te kijken, zagen we dat er weliswaar alpha gegenereerd werd, maar dat de actieve componenten van de beleggingen elkaar voor een belangrijk deel ophieven. Dit leidde tot een portefeuille die veel gemeen had met een index.

Actief risico t.o.v. benchmark

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie. De grafiek is een weergave van het ex-ante actieve risico van drie actieve beleggingsfondsen met dezelfde benchmark. De gecombineerde exposure (ABC) gaat uit van een gelijk gewogen combinatie van de drie fondsen.

DE UITWERKING

Aangezien het rendement vooral bepaald werd door de brede marktexposure, besloot de klant de strategische assetallocatie uit te werken via index-strategieën.

Een kern van indexproducten, aangevuld met zorgvuldig geselecteerde, hoogwaardige alpha-beheerders droeg bij tot een hoger nettorendement en lagere portefeuillekosten.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Indexbeleggen is een efficiënt instrument om brede marktvisies tot uiting te brengen.

Door dit selectievere beleggingsproces kon meer tijd worden besteed aan de research naar individuele beheerders, waardoor de kwaliteit van de alpha-beheerders toenam.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Risico: Er kan niet worden gegarandeerd dat de beschreven beleggingsstrategie succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS