EEN DEFENSIEVE PORTEFEUILLE OPBOUWEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe maak ik mijn portefeuille defensiever zonder te veel cash?

De recente geopolitieke onzekerheid en marktvolatiliteit heeft veel discretionair beheerders ertoe aangezet het risico van hun cliëntportefeuilles in te perken door een groter gedeelte cash aan te houden, waardoor cash-drag ontstaat.

DE AANPAK

BlackRock kan beleggers helpen maatwerk-portefeuilles op te bouwen die het portefeuillerisico beheersbaar maken, terwijl ze positieve inkomsten opbrengen en cash-drag voorkomen.

Cash en equivalente allocaties:

Cash en equivalente allocaties

ORIGINEEL OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3
RENDEMENT -0,48% -0,21% 0,03% 0,09%
KREDIETKWALITEIT A+ A+ A- A-
SPREAD DURATION 0,1 0,3 0,9 1,3

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie. Valuta = GBP. Spread duration berekend over 0,1, 0,3, 0,9 en 1,3 jaar.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

DE UITWERKING

De combinatie van verschillende producttypen maakte duidelijk dat het mogelijk is om aan verschillende rendementseisen te voldoen, door iets meer krediet- en/of duration-risico te nemen, terwijl de portefeuille toch tot op zekere hoogte beschermd is.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Omdat de klant inzag dat niet alle liquiditeit per direct nodig was, kon een deel van het geld belegd worden in kortlopende obligatie-ETF’s. Dit leidde tot een hoger potentieel rendement, zonder dat dit noemenswaardige invloed had op het liquiditeitsprofiel van de portefeuille.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS