3 EIGENSCHAPPEN
VAN DOELGERICHTE
‘ACTIEVE’ BELEGGERS

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS)1 heeft in de afgelopen jaren2 meer dan 800 institutionele beleggers in Europa geholpen bij de beoordeling en herpositionering van hun bestaande portefeuilles en het opbouwen van nieuwe proposities. De ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de noodzaak om concurrerend te blijven leidt bij zowel discretionaire beheerders en adviseurs als bij fondsbeheerders tot de vraag:

Hoe kan ik mijn processen zo aanpassen dat ze beter aansluiten bij de wens van eindbeleggers om méér te krijgen voor hun geld, terwijl de regels voor de selectie van gepaste beleggingen en de vereiste transparantie over kosten steeds strenger worden?

In onze ogen vraagt de complexe en snel veranderende wereld van vandaag om een nieuwe benadering van de portefeuille-opbouw. Daarom staan we hier stil bij drie eigenschappen die onze meest doelgerichte ‘actieve’ beleggers gemeen hebben.

Download nu

nieuwe kijk
 • 1

  actief zicht
  op de portefeuille

  Beleggers hanteren steeds vaker een proces dat niet meer uitgaat van de selectie van fondsen, maar van een meer holistische portefeuille-opbouw, waarin sterk de nadruk ligt op het gebruik van technologie om continu na te gaan of de portefeuille nog in lijn is met de benodigde uitkomsten.

  In hoeverre is jouw portefeuille gebaseerd op een holistische, multi-asset visie?

 • 2

  actief inzicht in rendementsbronnen en de onderlinge interactie daarvan

  Steeds meer beleggers stappen af van de oude tweedeling in ‘actief’ en ‘passief’. Ze begrijpen dat het van groot belang is om verschillende rendementsbronnen in hun portefeuille op te nemen, door een mix van index-, factor- en op alpha gerichte strategieën.

  Hoeveel inzicht heb jij in de factoren die bepalend zijn voor het rendement van je portefeuille?

 • 3

  actief gebruik van
  alle beleggingsinstrumenten

  Het beleggingsuniversum is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dit heeft er onder meer toe geleid dat beleggers meer gebruik zijn gaan maken van indexstrategieën en tegelijk meer aandacht hebben gekregen voor nieuwe bronnen van alpha en alternatieve beleggingen.

  Wanneer heb jij voor het laatst kritisch gekeken naar de samenstelling van beleggingsinstrumenten in je portefeuille?

  Download nu

Blijf in een complex klimaat op koers met indexbeleggen

Lees wat andere beleggers doen om de obstakels die ze tegenkomen te omzeilen, door gebruik te maken van indexproducten.

Lees meer

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions is een team van zeer deskundige beleggingsconsultants die beleggers toonaangevende instrumenten, analyses en inzichten willen bieden, om ze in staat te stellen betere beleggingsbeslissingen te nemen en een nieuwe visie op de opbouw van hun portefeuille te ontwikkelen.

Vraag een gesprek met BPAS aan >

WAT MAAKT INDEXBELEGGEN AANTREKKELIJK?

Veranderingen in de wet- en regelgeving en de noodzaak om concurrerend te blijven hebben ertoe geleid dat distributeurs op zoek zijn gegaan naar kostenefficiëntere beleggingsstructuren. Tegelijkertijd is de Europese ETF-markt volwassen geworden – en nog altijd in ontwikkeling.

Wij hebben uitgezocht welke rol indexbeleggen kan spelen in de portefeuille-opbouw en hoe het beleggers kan helpen doelbewuster te werk te gaan.

TIJD BESPAREN

Uitzoeken welke beheerders in staat zullen zijn alpha te bieden is een ingewikkeld, tijdrovend proces, dat veel kennis en inzicht vereist. Indexbeleggen ontlast beleggers gedeeltelijk van de taak om continu te zoeken naar beheerders met ‘reële’ alpha-perspectieven.

RISICO’S OVERZIEN

Beleggers merken vaak dat er onbedoelde risico’s in hun portefeuilles schuilen, bijvoorbeeld als neveneffect van bepaalde beleggingskeuzes. Indexbeleggen geeft je meer controle over de portefeuille, omdat het risico van een afwijking tussen de beoogde en de gerealiseerde portefeuille een stuk kleiner is.

KOSTEN VERLAGEN

Door de beste beheerders te selecteren, bereik je niet altijd de meest efficiënte portefeuille. Indexbeleggen leidt niet alleen tot lagere portefeuillekosten, maar biedt ook de mogelijkheid om efficiëntere manieren te vinden om gelijksoortige uitkomsten te realiseren.

Lees meer

1BPAS (BlackRock Portfolio Analysis and Solutions) is een team van zeer deskundige beleggingsconsultants die beleggers toonaangevende instrumenten, analyses en inzichten willen bieden. Door nauwe samenwerking met cliënten op het gebied van portefeuille-opbouw en risicobeheer, waarin de benodigde opbrengsten van de cliënt centraal staan, kan het team ondersteuning bieden bij de assetallocatie van de portefeuille, tussentijdse aanpassingen in de portefeuille en de implementatie van beleggingsideeën.

2BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, van januari 2017 t/m april 2021.

MKTGH0421E-1635585