Duurzaam beleggen: veerkracht in een onzeker klimaat

Duurzaam beleggen: veerkracht in een onzeker klimaat

Lees meer in ons research-paper voor institutionele en professionele beleggers.

De covid-19-crisis eist een zware tol van de gezondheidszorg, ons economisch welzijn en het dagelijkse leven. We zijn gedwongen om ons leven opnieuw in te richten. Overheden, bedrijven en beleggers hebben zich de afgelopen maanden druk beziggehouden met de belangrijke vraag waar we de broodnodige veerkracht vandaan halen en hoe we die kunnen vasthouden, ook om zo toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden.

Al voordat grote delen van de wereld in lockdown gingen, was de ernst van de crisis reeds zichtbaar op de wereldwijde aandelenmarkten. Eind februari begonnen koersen sterk te dalen en binnen een maand zakte de Dow Jones Industrial Average ruim 10.000 punten (34%)1 , nam de vraag naar cash flink toe en viel de economische activiteit stil, omdat bedrijven gedwongen de deuren moesten sluiten en mensen binnen moesten blijven. Tegen deze volatiele achtergrond proberen beleggers te begrijpen welke kenmerken hun portefeuilles (relatief) veerkrachtig maakt en hoe ze die in hun eigen beleggingen kunnen toepassen.

Het concept duurzaam beleggen is niet eenduidig. Beleggers en vermogensbeheerders hanteren vaak meerdere betekenissen, boodschappen en beweegredenen. Voor BlackRock staat duurzaam beleggen gelijk aan één ding: het combineren van traditionele beleggingsmethoden met ESG-duurzaamheidsinzichten, om uitkomsten voor onze klanten op de lange termijn te verhogen. Onze visie: bedrijven die goed presteren op belangrijke duurzaamheidskwesties zullen het beter doen dan bedrijven die minder goed presteren met betrekking tot deze kwesties. Vooral bedrijven die worden aangestuurd met een focus op duurzaamheid, hebben meer kans om het hoofd te bieden aan economische tegenwind, terwijl ze ook profiteren van positieve marktomstandigheden.

Met de recente daling op de beurzen konden we de proef op de som nemen. Morningstar rapporteerde dat 51 van hun 57 duurzame indices beter presteerden in het eerste kwartaal van 2020 dan hun tegenhangers in de markt – in alle regio’s en alle index-beleggingsmethodes2,3. De cijfers over dit korte tijdsbestek zeggen natuurlijk niet alles, maar komen wel overeen met bevindingen tijdens eerdere marktdalingen in de periodes 2015-2016 en in 2018, zo blijkt uit onze research. Deze resultaten komen ook overeen met onderzoek dat BlackRock sinds medio 2018 publiceert. Uit deze onderzoeken blijkt dat bij duurzame strategieën geen rendement opgeofferd hoeft te worden en dat ze bovendien belangrijke kernmerken bezitten die veerkracht opleveren.4

Voor beleggers is de hamvraag: hoe dan? Wat verklaart die veerkracht?

Uit onderzoek van BlackRock5 blijkt dat duurzaamheid vaak hand in hand gaat met bekende factoren als kwaliteit en lage volatiliteit, die op zich al staan voor veerkracht. Daarom zouden we kunnen verwachten dat duurzame bedrijven ook veerkrachtiger zijn tijdens een terugval.

Maar deze traditionele factoren omvatten niet alle aspecten die van invloed zijn op het weerstandsvermogen van een bedrijf. Een analyse van de verschillende duurzaamheidskenmerken van bedrijven en hoe deze aan het rendement bijdroegen helpt ons een beter inzicht te krijgen waarom duurzaamheid een teken is van de veerkracht van een onderneming. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven met goede relaties met klanten en die zijn gestut op een solide bedrijfscultuur in deze crisis die zo’n drastische impact heeft - op allerlei gebied op ons dagelijks leven – financieel beter standhouden.

Sommigen schreven de goede resultaten van ESG-fondsen in eerste instantie toe aan de relatieve onderweging in olie- en gasbedrijven, waarvan de koersen recentelijk meer dan gemiddeld terugvielen. Uit onze eigen analyse en onderzoek van derden6 blijkt echter dat het feit dat olie- en gasbedrijven het relatief slecht deden maar voor een klein deel de outperformance van veel duurzame fondsen verklaart.

In plaats daarvan lijkt het extra rendement dat ESG-fondsen bieden vooral te danken aan zaken als werknemerstevredenheid, de relatie met klanten en de effectiviteit van het management. De huidige onrust op de markt en de economische onzekerheid versterken onze opvatting over hoe goed ESG-kenmerken veerkracht staven tijdens dalende markten.
Een andere grote factor in het veerkracht-verhaal is de voorkeur van beleggers voor duurzame aandelen in deze crisis. Tijdens de onrust op de markten deelden veel beleggers hun portefeuilles opnieuw in en verkozen daarbij steeds vaker duurzame fondsen boven de ‘klassiekers’. In het eerste kwartaal van 2020 haalden wereldwijde duurzame open-ended fondsen (beleggingsfondsen en ETF’s) samen USD 40,5 miljard aan nieuw geld binnen. Dat is een toename van 41% op jaarbasis. In Amerikaanse duurzame fondsen stroomde een recordbedrag van USD 7,3 miljard in.7

Wij zijn ervan overtuigd dat de omvang van deze instromen tijdens de buitengewone daling die de markten kenmerkte, aangeeft dat beleggers stelselmatiger de voorkeur geven aan duurzaamheid. Voor de covid-19-pandemie bestond de angst dat de prioriteit van beleggers niet meer bij duurzaamheid zou liggen als de markt een keer zou instorten. Maar niets blijkt minder waar. We leveren nu belangrijk bewijs – al is die gemeten over een kort tijdsbestek– dat deze voorkeur van beleggers, die het BlackRock Investment Institute eerder dit jaar vaststelde in eigen onderzoek, door de crisis alleen maar groter is geworden en de afgelopen maanden een aanzienlijke bijdrage leverde aan de veerkracht van duurzame fondsen.

In ons onderzoek analyseren we de verschillen tussen de ESG-indices en -fondsen en hun niet-ESG-tegenhangers en komen tot de conclusie dat portefeuilles die ESG-georiënteerd zijn beter presteren in deze dalende markt. We analyseren verschillende duurzame thema’s met behulp van ons op onderzoek gebaseerde raamwerk waarbij we kijken en toetsen hoe bij ieder thema de integratie van duurzaamheid van invloed is op de prestaties van elk thema tijdens de economische neergang. We zien vooral goede resultaten bij factoren als klantrelaties, een sterke bedrijfscultuur en een effectief bestuur. Dit geeft ons inzicht in de veerkracht van bedrijven tijdens deze crisis. Ten slotte gaan we dieper in op de stijgende allocatie van kapitaal naar duurzame portefeuilles en de structurele voorkeur van beleggers voor duurzame beleggingen.

Lees meer in ons research-paper voor institutionele en professionele beleggers.

Download het rapport (Engelstalig)

Bron

1Bloomberg. Periode: 20 februari, 2020 tot 20 maart, 2020
2https://www.morningstar.com/insights/2020/04/06/how-did-esg-indexes-fare
3https://www.msci.com/www/blog-posts/msci-esg-indexes-during-the/01781235361
4BlackRock Investment Institute,“Sustainable investing: ‘a why not’ moment” mei 2018; Sustainability: the bond that endures, november 2019
5Ibid.
6https://www.morningstar.com/articles/976361/sustainable-funds-weather-the-first-quarter-better-than-conventional-funds
7De data uit dit onderzoek heeft BlackRock uit verschillen bronnen gehaald, waaronder websites, enquêtes en persberichten van aanbieders, fonds-prospectussen, Bloomberg, de National Stock Exchange, Strategic Insight Simfund en Wind. Alle bedragen zijn in USD. Flows worden afgeleid uit en met gebruik van dagelijkse nettowaarde van assets en uitstaande aandelen, waarbij is gekeken naar de meest recente data die we aan het eind van de maand konden verkrijgen. Voor producten met cross-listings worden de netto-stromen en assets toegekend aan de primaire beursnoteringen. Data is van 31 maart 2020
8BlackRock Investment Institute, ‘Sustainability: The tectonic shift transforming investing,” februari 2020

Waar we nu staan

Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld.
Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld
In het licht van de klimaatverandering bereiden wij ons voor op een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal.
Duurzaamheid centraal in onze beleggingsaanpak.
Duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen is beleggen in vooruitgang.

Dit document is uitsluitend bedoeld om te informeren en vormt geen beleggingsadvies en geen aanbeveling, aanbod of verzoek om effecten, fondsen of strategieën te kopen of te verkopen aan een persoon in een rechtsgebied waar zo’n aanbod, verzoek, aankoop of verkoop onwettig zou zijn volgens de beleggingswetgeving in dat rechtsgebied. De weergegeven meningen dateren van 17 mei 2020 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is aan de lezer om te beoordelen of hij kan afgaan op de informatie in dit document. Beleggen brengt risico's met zich mee.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (VK) Limited, dat een vergunning heeft en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Officieel adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000. Voor uw eigen veiligheid worden gesprekken meestal opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (VK) Limited. Raadpleeg de website van de Financial Conduct Authority voor een lijst van activiteiten waar BlackRock een vergunning voor heeft. In het geval dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder een overeenkomst met de Europese Unie die bedrijven in het Verenigd Koninkrijk toestaat om financiële diensten aan te bieden en te verlenen in de Europese Unie ("No Deal Brexit"), is de uitgever van dit document BlackRock Investment Management (VK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en BlackRock (Nederland) B.V. voor binnen de Europese Unie. In de periode voorafgaand aan een eventuele No Deal Brexit en indien er geen No Deal Brexit plaatsvindt, is BlackRock Investment Management (VK) Limited de uitgever.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een gedeponeerd handelsmerk van BlackRock, Inc. of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.