Corporate sustainablity

Verantwoord ondernemen bij BlackRock

Ons belangrijkste doel is een groeiend aantal mensen te helpen zich financieel gezond te voelen.

Met het oog op die missie speelt duurzaamheid een centrale rol in al onze activiteiten. 

Belangrijke documenten

Onderscheidingen en vermeldingen
BlackRock is regelmatig in het nieuws vanwege zijn toonaangevende rol op het gebied van verantwoord ondernemen, Investment Stewardship, transparantie en inclusie en diversiteit.
Onderscheidingen en vermeldingen
Paragraph-2,Multi Column Teaser-1,Paragraph-3
Paragraph-4,Image Cta-3,Paragraph-5
Paragraph-6,Image Cta-4,Paragraph-7
Paragraph-8,Paragraph-9,Image Cta-5
Selectieve screening
Selectieve screening
Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn in controversiële sectoren, zoals fossiele brandstoffen, tabak en wapens.
ESG
ESG
Positieve keuze voor ondernemingen met een hoge score op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG), om financiële doelen en ESG-prestaties te combineren.
Thematische strategieën
Thematische strategieën
Concentratie op specifieke aspecten op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid, zorgvuldig gewogen en gecombineerd tot een thematische duurzame strategie.
Impact
Impact
Bewust beleggen in ondernemingen die een meetbare positieve impact hebben op vooraf gedefinieerde doelen op het gebied van de samenleving of het milieu.
Totaalrendement sinds de beursintroductie van BlackRock:
In de afgelopen vijf jaar bedroeg het totaalrendement voor onze aandeelhouders 40%. Sinds onze beursintroductie in 1999 bedraagt dat percentage zelfs ruim 3.800%.
Total return since BlackRock’s IPO

Menselijk kapitaal is onze hoogste prioriteit

Als vermogensbeheerder is de duurzaamheid van ons bedrijf op de lange termijn sterk afhankelijk van onze mensen. We leveren bewuste inspanningen om een gemeenschappelijke bedrijfscultuur tot stand te brengen, innovatie aan te moedigen, het beste talent te werven, ontwikkelen en behouden, te zorgen dat de voordelen en risico’s voor onze medewerkers op één lijn liggen met die van onze onderneming en inclusie en diversiteit op alle niveaus van onze organisatie te bevorderen. Daarnaast zetten we ons in voor de bescherming van mensenrechten, door een beleid dat gericht is op gelijke behandeling en een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

Menselijk kapitaal

We bevorderen inclusie en diversiteit

We willen diversiteit in alle vormen aanmoedigen en bevorderen, omdat we van oordeel zijn dat een breed scala aan standpunten en talenten cruciaal is om voor onze medewerkers een rijkere cultuur tot stand te brengen, en om voor onze zeer uiteenlopende cliënten over de hele wereld betere resultaten te kunnen behale.

Inclusie en diversiteit

Concrete initiatieven
In het Verenigd Koninkrijk zijn we transparant over loonverschillen tussen onze mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Alle organisaties met meer dan 250 werknemers moeten hun salarisgegevens voor mannen en vrouwen bekendmaken. In ons verslag beschrijven we de maatregelen die we nemen om het aantal
Our commitment in action
Impact op het milieu
In 2018 gebruikten we in de VS 100% hernieuwbare energie en hebben we 100% van onze wereldwijde uitstoot in verband met reizen – onze grootste bron van CO2-uitstoot – gecompenseerd met behulp van koolstofkredieten uit het Garcia River Forest dat eigendom is van en beheerd wordt door The Conservation
Our commitment in action

MKTGM012E-1051968