OBLIGATIEBELEGGEN UITGELEGD

Interesse in obligaties? We helpen u graag op weg!

Obligaties - ook wel vastrentende waarden genoemd - zijn in wezen een schuldbewijs. Overheden en bedrijven die obligaties uitgeven, lenen geld en beloven dat op de vervaldatum van de obligatie terug te betalen. Een obligatie-ETF (ETF staat voor ‘exchange-traded fund’) is een verzameling obligaties die wordt verhandeld op een effectenbeurs, zoals aandelen.

Kapitaalrisico. De waarde van beleggingen en de inkomsten eruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers krijgen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terug.

Bent u een professionele belegger? Klik hier.

Inleiding tot obligaties

Wat doet een regering, overheidsinstantie of onderneming die geld nodig heeft? Eén mogelijkheid is om obligaties – vastrentende effecten – uit te geven.

Beleggers kopen die obligaties en ontvangen in ruil een jaarlijkse vaste rentebetaling en de terugbetaling van de nominale waarde van de obligatie op een vooraf bepaalde datum. Die datum bepaalt de looptijd van de obligatie.

Waarom is de looptijd van een obligatie belangrijk?

Er zijn obligaties met alle denkbare looptijden, van enkele maanden tot verschillende decennia. Obligaties met een langere looptijd – pakweg twintig jaar – worden risicovoller geacht dan kortlopende obligaties. Dat komt doordat moeilijk in te schatten valt hoe het in de toekomst met de economie gesteld zal zijn. Langlopende obligaties bieden doorgaans een hogere rente, omdat de houder van de obligatie meer is blootgesteld aan rente- en inflatierisico’s.

 


Waarom beleggers voor obligaties kiezen

Wie geeft obligaties uit?

Obligaties kunnen worden uitgegeven door overheden (staatsobligaties), publieke instellingen of bedrijven (bedrijfsobligaties). Obligaties van landen zoals de VS of het Verenigd Koninkrijk, die een goede reputatie hebben als het om het uitbetalen van rente en terugbetaling van de hoofdsom gaat, worden als minder risicovol beschouwd dan bedrijfsobligaties. De rente op bedrijfsobligaties is doorgaans hoger, als compensatie voor het grotere risico dat kopers hun ingelegde geld kunnen verliezen.

 


Waarom beleggers voor obligaties kiezen

Wat is de waarde van een obligatie?

Voor de waarde van een obligatie kijken we naar de ‘yield’ (effectief rendement), uitgedrukt als een percentage op jaarbasis, berekend op basis van de hoofdsom van de obligatie plus de verwachte rentebetalingen over de resterende looptijd. Dit rendement is afhankelijk van diverse factoren, zoals de couponrente en de kredietwaardigheid van de uitgever. Risicovolle obligaties hebben doorgaans een hogere yield.

 


Waarom beleggers voor obligaties kiezen

 • Beleggen in obligaties vergroot de diversificatie en dus ook de weerbaarheid van uw portefeuille. Dat is met name van belang voor beleggers die door de lage rente de afgelopen jaren meer in aandelen zijn gaan beleggen.

  Diversificatie uitgelegd

  Een gediversifieerde portefeuille spreidt de risico’s door te beleggen in uiteenlopende activa, zoals obligaties en aandelen. Essentieel daarbij is om te beleggen in activa die niet gecorreleerd zijn, wat wil zeggen dat ze anders reageren op veranderingen in de economie.

  Wanneer de rente laag is, maar de economie groeit, stimuleert dat beleggers vaak om voor risicovollere bronnen van inkomsten en rendement te kiezen. Sommigen stappen dan over van obligaties op aandelen.

  De keerzijde daarvan is dat die beleggers zo in hun portefeuille een grote blootstelling aan het aandelenrisico kunnen krijgen. Hun portefeuille is dan minder gediversifieerd en potentieel kwetsbaarder voor een correctie op de aandelenmarkt (snel dalende koersen door verschuivingen op de markten of politieke ontwikkelingen).

  Risico: Diversificatie en een zorgvuldig bepaalde assetallocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico.

 • Om stabiele inkomsten te genereren, kunt u beleggen in een combinatie van obligaties, de ene al wat risicovoller dan de andere. Dat zorgt voor diversificatie en kan u helpen om inkomsten te genereren zonder uw kapitaal aan te tasten.

  Het obligatiespectrum

  Dat obligaties al vele jaren populair zijn bij beleggers, heeft veel te maken met de inkomsten die ze uitkeren. Beleggingsfondsen en obligatie-ETF’s beleggen in een brede waaier van obligaties, die elk een vast bedrag aan rente uitkeren.

  Veel beleggers willen regelmatige inkomsten hebben zonder in te boeten aan rendement. Om daarin te slagen zijn diversificatie en risicobewustzijn van groot belang. Obligaties die minder kredietwaardig worden geacht, bieden doorgaans een hogere rente. Obligaties die als veiliger bekend staan, leveren dan weer minder rente op. Beleggen in een gediversifieerde obligatieportefeuille, met posities doorheen het hele obligatiespectrum, kan uw kansen vergroten om uw inkomstendoelstelling te halen.

  Risico: Een belangrijk risico bij obligatiebeleggen is het kredietrisico. Het kredietrisico verwijst naar de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat blijkt om de hoofdsom af te lossen en interesten te betalen.

 • Obligaties worden minder risicovol geacht dan aandelen omdat obligatiehouders eerder terugbetaald worden dan aandeelhouders wanneer een bedrijf in financiële moeilijkheden raakt. Daardoor zijn ze aantrekkelijk voor voorzichtige beleggers, die toch een hoger rendement willen dan wat contanten opbrengen.

  Worden obligaties minder risicovol geacht dan aandelen?

  Voorzichtige beleggers die met hun kapitaal niet al te veel risico willen nemen, beleggen vaak een deel van hun portefeuille in obligaties. Terwijl een bedrijf bij aandelen niet belooft om uw belegging terug te geven, verbinden emittenten van obligaties zich daar contractueel wel toe.

  Bovendien worden, als een bedrijf financiële moeilijkheden ondervindt, obligatiehouders eerder terugbetaald dan aandeelhouders. Veel beleggers vinden het kapitaalbehoud en de stabiliteit aantrekkelijke kenmerken van obligaties.

  Een alternatief voor contanten

  Een andere mogelijkheid voor wie weinig risico wil nemen, is om geld aan te houden in contanten. U mag wel niet uit het oog verliezen dat daar een opportuniteitskost aan verbonden kan zijn – contanten leveren nu eenmaal minder rendement op dan andere segmenten van de markt. Een positie in obligaties met een goede rating en/of die aan de inflatie gekoppeld zijn, kan een goede manier zijn om het risico op verliezen te beperken en toch ruimte voor kapitaalgroei te laten.

  Risico: De waarde van beleggingen en de inkomsten eruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Beleggers krijgen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terug.