Op zoek naar houvast
in de portefeuille

  • De portefeuille-opbouw verandert door nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen
  • Portefeuilles moeten efficiënter zijn dan ooit tevoren
  • Veel beleggers kiezen voor indexbeleggen vanwege risicospreiding en lage kosten

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Wat doen andere beleggers om efficiëntere portefeuilles op te bouwen?

Lees er meer over in onze casestudy's en ontdek hoe BlackRock Portfolio Analysis & Solutions (BPAS) je kan helpen om een doelgerichte, efficiënter gespreide portefeuille op te bouwen.

Meer controle over portefeuillekosten

Lees de casestudy
Toetsen

Meer gewicht in
de portefeuille

Laat zien hoe
Visie

Meer variatie in
de product-mix

Ontdek hoe het werkt
Stenen muur

Beter inspelen op marktontwikkelingen
in een volatiel klimaat

Lees er meer over
Bouwplaats

Richten op specifieke factoren met minder afhankelijkheid van
externe beheerders

Laat zien hoe
Zonnebloem

Cashflow-beheer

Lees de casestudy
Toetsen

Beleggen in private markten

Toon details
Bouwplaats

Meer greep op de kosten van je portefeuille

Ontdek het nu
Eieren

Inspelen op een
langdurig lage rente

Toon details
Gymnast

Meer greep op de kosten van je portefeuille

Lees de casestudy
Toetsen

Plaats maken voor je
marktvisie voor de
nabije toekomst

Toon details
Visie

Een defensieve portefeuille opbouwen

Ontdek het nu
Stenen muur

Factorgestuurd rendement
in kaart brengen

Toon details
Zonnebloem

Hoe kunnen we helpen?

BPAS

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions is een team van zeer deskundige beleggingsconsultants die beleggers toonaangevende instrumenten, analyses en inzichten willen bieden, om ze in staat te stellen betere beleggingsbeslissingen te nemen en een nieuwe visie op de opbouw van hun portefeuille te ontwikkelen.

Vraag een gesprek met BPAS aan

Bron: BlackRock, augustus 2019. Uitsluitend bedoeld ter illustratie.