A hiker stands on rocks looking at a large iceberg.

Duurzaamheid als standaard voor onze Europese beleggingen

Bij BlackRock zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheids- en klimaatrisico ook beleggingsrisico inhoudt en dat de integratie van duurzaamheid in alles wat we doen, portefeuilles veerkrachtiger kan maken en betere rendementen kan opleveren voor beleggers. BlackRock verwelkomt SFDR dan ook als een belangrijke katalysator voor deze integratie. Lees meer over hoe wij klanten helpen bij hun transitie naar duurzamere portefeuilles.

 


In onze FAQ’s leest u alle essentiële informatie over hoe wij de overstap naar duurzamere portefeuilles ondersteunen en wat we gedaan hebben om te zorgen dat een aanzienlijk deel van ons aanbod nu al uit artikel 8- of 9-fondsen bestaat. Lees hier meer.

63%

van de fondsen die we vorig jaar in Europa introduceerden of herpositioneerden, waren artikel 8- of 9-fondsen.

74%

van de instroom in actieve strategieën en 38% in indexstrategieën werd in 2020 belegd in fondsen die nu onder artikel 8 of 9 van de SFDR vallen.

70%

van de fondsen die we in 2021 in Europa zullen introduceren/herpositioneren, zullen naar verwachting artikel 8- of 9-fondsen zijn.

50+%

van ons totaal beheerde Europese fondsvermogen dat nu in artikel 6-fondsen belegd is, waarvoor we mogelijkheden voor transitie naar artikel 8- of 9-fondsen zullen bieden.

Bron: BlackRock, 31 december 2020.

Manuela S:

Wij moeten beleggers de mogelijkheid bieden duurzame  producten te vergelijken. Dat is precies waar SFDR over gaat.

Tom F:

Het is de eerste allesomvattende richtlijn die duurzaam beleggen voor een hele regio inzichtelijk maakt.

Tom:

Wij zien drie partijen die grote stappen moeten zetten om duurzaam beleggen vooruit te helpen.

Manuela:

Ten eerste vermogensbeheerders, zoals wijzelf, die onder de SFDR informatie over bedrijven gaan publiceren en moeten rapporteren over de beleggingsproducten die ze op de markt brengen.

Manuela:

Wij moeten beleggers de mogelijkheid bieden duurzame  producten te vergelijken.

Tom:

De tweede partij zijn de beleggingsadviseurs, de pensioenfondsen, de private banks en retailbanken. Zij hebben de taak deze producten aan hun klanten aan te bieden.

Tom:

En de laatste partij is de economie als geheel.

Tom:

Bedrijven moeten begrijpen dat ze nu beoordeeld worden op grond van ESG-criteria. Want wij als vermogensbeheerders weten dat dát de basis is voor hun toekomstige succes.

Tom:

Dus hoe meer bedrijven die omslag maken, hoe meer keuzes wij hebben om geweldige portefeuilles op te bouwen. Hoe minder ze die omslag maken, hoe meer wij ze aan de kant moeten schuiven.

Manuela:

Europa heeft altijd voorop gelopen met duurzaam beleggen. En ik denk dat de SFDR dit alleen maar verder zal versnellen.

Tom:

Wij zien dit als een keerpunt voor de Europese markten. Het schept eindelijk duidelijkheid voor beleggers.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Belangrijke informatie

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten, fondsen of strategieën te kopen of te verkopen. De hier geuite meningen zijn van 8 mart 2021 en zijn aan verandering onderhevig

Voor beleggers binnen de EER uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V.; voor beleggers buiten de EER uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited.

BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd door en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om je te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

BlackRock Investment Management (UK) Limited is in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om je te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. .

© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

“Het vormt een keerpunt voor de Europese markten.”

In een video (1:40) met twee experts van BlackRock op het gebied van duurzaam beleggen. Wat betekent SFDR voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars én de economie als geheel?