• BlackRock

    Met een breed aanbod van fondsen biedt BlackRock toegang tot een gevarieerd scala van beleggingsmogelijkheden, om tegemoet te komen aan de behoeften van onze beleggers.

Inzichten

BlackRock publiceert regelmatig commentaren en rapporten over ontwikkelingen en trends in de wereldwijde financiële markten. Ook u kunt profiteren van deze inzichten van onze experts (inhoud in het Engels).

Ontdek ons brede aanbod van beleggingsmogelijkheden

Door te klikken op uw type belegger gaat u akkoord met de definities, algemene voorwaarden & privacybeleid hieronder. Houdt er rekening mee dat het privacybeleid belangrijke informatie bevat over het gebruik van cookies op onze websites, waarmee u akkoord gaat door hierboven te klikken. Als u twijfelt over uw type belegger, lees dan de ‘Nadere uitleg van de beleggerstypes’ hieronder

Nadere uitleg van de beleggerstypes
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Particuliere beleggers

Een particuliere belegger is een persoon of cliëntenorganisatie die niet voldoet aan de één of meer van de criteria voor professionele of gekwalificeerde beleggers, zoals hieronder gespecificeerd. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers; hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten.

 

Professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers

 

Op deze website worden beleggers aangeduid als "professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers" wanneer ze voldoen aan de beschrijving van professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers in de Richtlijn betreffende Markten in Financiële Instrumenten en artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Deze beleggers worden geacht over voldoende ervaring, kennis en expertise te beschikken om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee verbonden risico’s te overzien en adequaat te beoordelen.

 

Let op dat bovenstaande samenvatting slechts voor informatiedoeleinden is verstrekt. Indien u er niet zeker van bent of u als professionele belegger of als particuliere belegger kunt worden geclassificeerd, raden wij u aan de website voor particuliere beleggers te bezoeken en onafhankelijk advies in te winnen.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van iShares, die u geacht wordt te hebben gelezen.

 

De gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie betreffende uw bescherming en de wettelijke beperkingen voor verspreiding van de informatie op deze website, alsmede de landen waar onze fondsen zijn toegelaten.

 

Het Privacybeleid geeft onder meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites. Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat wij cookies op uw computer plaatsen , die ons onder meer in staat stellen u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen, zodat wij u adequate en passende informatie kunnen tonen.

Onze verplichtingen tegenover u

We vinden het een groot voorrecht u te kunnen helpen bij uw beleggingen en zijn ons er terdege van bewust dat hierdoor een grote verantwoordelijkheid op ons rust, die ook verband houdt met het veilig stellen van uw gevoelige en vertrouwelijke informatie. BlackRock Advisors (UK) Limited respecteert uw privacy. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, zullen we deze behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.We verbinden ons ertoe:

  • de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beveiligen;
  • u te vertellen hoe we de informatie die we over u verzamelen aanwenden;
  • u te laten welke informatie wij met anderen zullen delen en onder welke voorwaarden wij dit doen,

Toegang tot de website

Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website accepteert u dat wij informatie mogen verzamelen en registreren voor onze systemen, voor het oplossen van problemen, voor rapportering en voor administratieve doeleinden, inclusief bijvoorbeeld het cumulatieve aantal bezoekers van de website en bezochte onderdelen van de website.

Cookies

De informatie in dit hoofdstuk over cookies wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie die in mei 2011 is ingevoerd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons onze diensten en informatie af te stemmen op de bezoeker. Wij gebruiken cookies op al onze websites om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van de manier en het tijdstip waarop onze websites worden bezocht en welke technologieën onze bezoekers bij voorkeur gebruiken (bijv. welke mediaspeler ze gebruiken om video's te bekijken), en om na te gaan of onze websites naar behoren functioneren.

Websites die beschermd zijn door een password kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om uw identiteit vast te stellen, uw instellingen en gebruikersvoorkeuren te bewaren en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de inhoud ervan op u af te stemmen zodat de aangeboden informatie voor u aantrekkelijker is.

In grote lijnen gebruiken wij cookies op onze websites met de volgende doelstellingen:

  • Analyses: Met analytische cookies kunnen wij de bezoekers van onze websites herkennen, meten en volgen. Hierdoor kunnen wij de werking van onze websites verbeteren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vast te stellen of bezoekers van een site makkelijk de informatie vinden die ze zoeken, of door te onderzoeken welke aspecten van een website hen het meest interesseren.
  • Gebruiksvoorkeuren: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer een bezoeker keuzes maakt die betrekking hebben op het gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de voorkeursinstellingen van de gebruiker. Hierdoor kunnen we delen van onze websites afstemmen op die gebruiker.
  • Algemene voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze websites om te registreren of een bezoeker van een site een pagina zoals deze heeft gelezen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van onze websites heeft geaccepteerd. Dit helpt ons de gebruikservaring van de site te verbeteren – bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker steeds weer gevraagd wordt om de algemene voorwaarden goed te keuren.
  • Sessiebeheer: De software van onze websites gebruikt cookies voor technische instellingen die noodzakelijk zijn voor de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij cookies om verzoeken over verschillende servers te distribueren, de identiteit van gebruikers vast te stellen en te bepalen tot welke rubrieken van de site zij toegang hebben, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden getoond.
  • Functionele doeleinden: Cookies met een functioneel doel bewaren informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van onze toepassingen. Als bijvoorbeeld transacties of verzoeken in een bepaalde toepassing uit meerdere fasen bestaan, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan om de voltooiing van de volledige transactie of het verzoek te vergemakkelijken.

Uw cookievoorkeuren

Om de websites van BlackRock in hun totaliteit te gebruiken moet uw computer of mobiel apparaat cookies accepteren. Zonder cookies werken onze sites immers niet naar behoren. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk om onze websites te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en behoeften.

Lokale Flash-opslag

Sommige van onze websites bevatten content die wordt getoond met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale Flash-opslag (vaak "Flash cookies" genoemd) kan worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren. Flash-opslag wordt op grotendeels dezelfde manier als standaard cookies op uw apparaat bewaard, maar wordt direct beheerd door uw Flash-software.

Als u niet wil dat informatie plaatselijk in Flash wordt opgeslagen of als u deze informatie wil verwijderen, verwijzen wij u naar de documentatie over uw Flash-software op www.adobe.com. Als u Flash cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van een site niet meer werken.

Cookies van derden

Bij een bezoek aan onze websites kunt u ook cookies van derden ontvangen. Dit kunnen cookies zijn van Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind en/of Flurry. Deze cookies worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven in het deel "Waarom gebruiken wij cookies"?. Wij hebben geen controle over de cookies van derden. Wij raden u dan ook aan de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies en de manier waarop ze worden beheerd.

Cookievoorkeuren wijzigen

U kunt voorkomen dat onze websites in de toekomst nog cookies in uw browser gebruiken. De procedure om cookies van uw computer of mobiel apparaat te verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. U dient er echter aan te denken dat de intrekking van uw goedkeuring van het gebruik van cookies op onze sites nadelig zal zijn voor de werking van de sites.

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u richtlijnen voor het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers, of u kunt de documentatie voor uw specifieke software raadplegen.

Meer informatie over cookies

Alle details over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, vindt u op www.allaboutcookies.org.

Persoonlijke informatie verstrekken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw account te beheren, onze dienstverlening aan u te verbeteren, u informatie te verstrekken en u te informeren over aanvullende producten of diensten die wellicht interessant voor u zijn.

Uw toestemming

We geven uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden voor mailings, anders dan in het kader van de verkoop van deze website of van ons bedrijf. We bieden u echter wel de kans om informatie te ontvangen die u wellicht kan interesseren. Door u op deze website te registreren kunt u zich opgeven voor mailings. Doorgaans sturen wij mailings via e-mail of met de post, afhankelijk van uw voorkeur. Als u wilt dat wij u niet langer mailings toesturen, dan kunt u ons dit eenvoudig vragen. Elke keer wanneer u een e-mail ontvangt, informeren wij u hoe u uw inschrijving elektronisch ongedaan kunt maken. U kunt tevens uw voorkeuren met betrekking tot e-mail en andere vormen van marketing doorgeven door ons te bellen of te schrijven, zoals vermeld staat in het gedeelte "Neem contact met ons op" in dit privacybeleid.

Wij doen alles om uw privacy te beschermen

Onze medewerkers zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren en beseffen hoe belangrijk het is dat wij de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten bewaren.

Wij stellen al het mogelijke in het werk om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Helaas kunnen we, ondanks onze maatregelen, niet garanderen dat uw informatie altijd volledig veilig is. Dat komt door de aard van het Internet. Hackers ondernemen voortdurend pogingen om zelfs door de allernieuwste veiligheidssystemen te breken. Daarom kunnen wij nooit volledige geheimhouding garanderen.

Wanneer u informatie doorgeeft in chatrooms, op forums of via andere diensten die op een website beschikbaar zijn, dan moet u zich er terdege van bewust zijn dat deze informatie door anderen kan worden gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de bekendmaking van informatie die u op deze manier doorgeeft.

Het is onwaarschijnlijk dat we de website of ons bedrijf en de persoonlijke gegevens van uzelf en van onze andere klanten aan iemand anders zullen verkopen, maar indien dat toch gebeurt, zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat uw rechten en privileges in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens naar behoren worden beschermd.

Onze websites bieden een aantal links naar websites die niet worden beheerd door onszelf of door bedrijven die met ons gelieerd zijn. We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie die ten gevolge van uw gebruik van deze websites over u wordt verzameld en dit privacybeleid strekt zich niet uit tot websites die niet door ons worden beheerd.

Neem contact met ons op

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens in onze systemen correct zijn, hebben we uw hulp nodig. We verzoeken u om ons in te lichten over wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die u in het verleden aan ons hebt opgegeven. Als u dat wenst, kunt u een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, voor een nominaal bedrag van GBP 10. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u uw verzoek schriftelijk indienen door te schrijven naar: iShares Business Development, BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk.

Als u contact met ons wilt opnemen om de manier waarop u marketingmateriaal van ons ontvangt te wijzigen, of ons wilt informeren dat u dergelijk materiaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u schrijven naar: iShares Client Services, BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk, of een e-mail sturen naar feedback@iShares.eu of bellen met +44 (0)20 7668 8007.

Gebruik en doorgeven van uw informatie aan derden

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt uitsluitend aan derden doorgegeven indien wij daartoe uw toestemming gekregen hebben, zoals reeds vermeld werd in dit privacybeleid. We kunnen eventueel gegevens over het algemene gebruik van onze websites doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om bepaalde gebruikspatronen te illustreren die van nut kunnen zijn voor adverteerders of andere zakenrelaties. De informatie die wij doorgeven zal geen persoonlijke gegevens bevatten aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden (inclusief onze gelieerde ondernemingen) die wij hebben gecontracteerd voor de levering van marketingdiensten ten behoeve van ons en in onze naam. Door uw persoonlijke informatie via deze website aan ons door te geven stemt u toe dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan zulke derden, zowel in het land waar u ingezetene bent als daarbuiten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan de politie of een andere toezichtshoudende instantie indien dit van ons wordt gevraagd of indien wij dit wensen te doen om de wet na te leven of in verband met verdenkingen van misbruik door uzelf van onze website of onze dienstverlening via de website.

We doen er al het mogelijk aan om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming bekend worden gemaakt door anderen, maar we zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde bekendmakingen of andere inbreuken op de veiligheid of voor de handelingen van anderen als de informatie aan hen werd doorgegeven met uw toestemming of met de toestemming van iemand anders dan wijzelf of de met ons gelieerde bedrijven.

UK Data Protection Act 1998

De persoonlijke informatie die u heeft opgegeven zal worden bewaard overeenkomstig de Data Protection Act 1998. Uw persoonlijke informatie kan worden doorgegeven aan of gebruikt worden door andere organisaties binnen de BlackRock groep, waarvan BlackRock Advisors (UK) Limited een onderdeel vormt, en aan onze agenten en service providers in zoverre dit noodzakelijk is om u onze diensten te kunnen leveren, maar zal niet worden doorgegeven aan externe organisaties en/of personen, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven en/of dit voor ons noodzakelijk is om de volgende redenen:
(a) om een contract uit te voeren waarbij u betrokken bent; of
(b) om te voldoen aan onze wettelijke/gereglementeerde verplichtingen; of
(c) om onze gewone handelsactiviteiten uit te voeren..

Alle persoonlijke gegevens die aan BlackRock Advisors (UK) Limited worden bekendgemaakt, worden bijgehouden zolang als dat nodig is om:
(a) contractuele verplichtingen ten opzichte van u te vervullen; of
(b) te voldoen aan extern opgelegde wettelijke/gereglementeerde verplichtingen.

U gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden om u informatie te verschaffen over de producten of diensten aangeboden door de BlackRock groep van vennootschappen, waarvan BlackRock Advisors (UK) Limited deel uitmaakt.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk willekeurig ogenblik te herzien door een gewijzigd privacybeleid op het Internet te publiceren. Dit wordt aan u bekend gemaakt de eerstvolgende keer wanneer u de website bezoekt nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Door hierna de website te bezoeken en/of te gebreuiken stemt u in met deze wijzigingen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar feedback@iShares.com of schrijven naar iShares Business Development, BlackRock Advisors (UK) Limited,12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk, of bellen met +44 (0)20 7668 8007.

Uitgegeven en goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk door BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen en onder het toezicht staat van de Financial Conduct Authority.

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rechten voorbehouden.

En cliquant, vous acceptez les Conditions générales et la Politique de confidentialité, en ce compris les informations importantes relatives à l’utilisation de cookies sur notre site web décrites dans notre Politique de confidentialité.. Si vous n’êtes pas certain de la terminologie utilisée pour les types d’investisseurs, veuillez lire l'explication détaillée sur les différents types d'investisseurs.

Explication détaillée sur les différents types d'investisseurs.
Conditions générales
Politique de confidentialité

Un investisseur individuel, également désigné par le terme client privé, est un client personne physique, personne morale ou toute autre entité qui ne remplit ni les conditions de l’Annexe II de la Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Directive 2004/39/CE) pour être considéré comme un client professionnel, ni celles de l’Article 2 de la Directive dite « Prospectus » (Directive 2003/71/CE) pour être considéré comme un investisseur qualifié.

 

Sur ce site internet, les termes Intermédiaires & Institutions désignent des investisseurs entrant à la fois sous les catégories Client Professionnel et Investisseur Qualifié.

 

En résumé, pour pouvoir être considéré à la fois comme client professionnel au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et comme investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », il faut appartenir à l’une ou plusieurs des catégories suivantes:

 

(1) Entités tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste reproduite ci-dessous s’entend comme visant toute entité agréée exerçant les activités caractéristiques des entités citées, qu’il s’agisse d’une entité agréée dans un État de l’Espace économique européen (EEE) ou dans un pays tiers, et indépendamment du fait qu’elle soit agréée sous l’empire d’une directive européenne ou non:

 

(a) les établissements de crédit ;
(b) les entreprises d'investissement ;
(c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
(d) les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés de groupe d’assurance, les mutuelles et unions de mutuelles ainsi que les institutions de prévoyance ;
(e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
(f) les institutions de retraites professionnelles pour leurs activités de retraite professionnelle supplémentaire et pour leurs opérations de plans d’épargne pour la retraite collectifs, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle;
(g) les personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ;
(h) les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

 

(2) Entités d’une importance suffisante remplissant au moins deux des trois critères suivants : (i) total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ; (ii) chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros ; (iii) effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes.

 

(3) L’État, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et le fonds de réserve pour les retraites, les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »), la Banque centrale européenne et les banques centrales des États membres de l’OCDE , les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre État membre de l’OCDE adhère.

 

(4) Les personnes physiques résidentes d’un État de l’EEE qui autorise que des personnes physiques soient considérées comme des investisseurs qualifiés, dès lors qu’elles ont fait la demande expresse d’être considérées comme client professionnel et investisseur qualifié et qu’elles remplissent au moins deux des trois critères suivants : (i) la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; (ii) la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; (iii) l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

 

Veuillez noter que ce résumé n’a qu’une valeur informative. Si vous n’êtes pas certain de savoir si vous entrez à la fois dans la catégorie des clients professionnels au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et celle d’investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », nous vous invitons à prendre conseil auprès d’un tiers indépendant.

En accédant à ce site web, vous reconnaissez avoir lu et accepté les Conditions générales et la Politique de confidentialité.

Les Conditions générales contiennent des informations importantes sur la protection de l’investisseur et les contraintes légales relatives à la diffusion d’informations sur ce site web, ainsi que les pays où les fonds iShares peuvent être vendu.

La Politique de confidentialité contient de l’information sur l’utilisation des cookies sur notre site web. En cliquant vous consentez à notre utilisation des cookies sur ce site. Nous utilisons des cookies pour mieux comprendre qui consulte notre site web et qui y retourne. Ces renseignements nous aident à améliorer notre site et à le rendre plus utile pour nos visiteurs.

Notre engagement à votre égard

Nous considérons la possibilité de répondre à vos besoins en matière d'investissements comme un grand privilège, impliquant des devoirs importants, notamment la protection de vos informations sensibles et confidentielles. BlackRock Advisors (UK) Limited respecte vos choix concernant votre vie privée. Si vous nous communiquez des données personnelles, nous les traiterons conformément à la présente Politique en matière de protection de la vie privée. Loi relative à la vie privée: Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant recueillie sur ce site (loi du 8 décembre 1992).

Nous nous engageons à:

(a) protéger les données personnelles que vous nous communiquez ;
(b) vous informer de la manière dont nous utilisons les données que nous collectons vous concernant; et
(c) veiller à ce que vous sachiez pourquoi nous avons l'intention de communiquer vos données personnelles.

Accès au site web

En accédant à ce site web, vous acceptez que nous pouvons suivre et enregistrer des informations à des fins de gestion du système, de dépannage, d'administration et de rapport, en ce compris, par exemple, le nombre total de visiteurs du site web et les sections du site consultées par les visiteurs.

Cookies

Nous utilisons des « cookies » pour collecter et stocker des informations concernant votre connexion Internet lorsque vous consultez notre site web. Les cookies sont des éléments de données que notre site web envoie à votre navigateur. En utilisant des cookies, nous ne collectons et ne stockons des données personnelles vous concernant que pour les seuls besoins de votre identification, si vous êtes un utilisateur enregistré. Nous utilisons des cookies pour mieux comprendre qui consulte notre site web et qui y retourne. Nous utilisons également des cookies pour déterminer le nombre de personnes qui visitent les différentes parties de notre site. Ces renseignements nous aident à améliorer notre site et à le rendre plus utile pour nos visiteurs. Si vous préférez ne pas accepter nos cookies, vous pouvez paramétrer votre navigateur en conséquence. Si vous choisissez de désactiver les cookies dans votre navigateur, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à certaines parties de notre site web.

Communication d'informations personnelles

Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous êtes informés par la présente et consentez que vos données personnelles soient collectées dans un fichier individuel dont le responsable du traitement est BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Royaume-Uni et auquel vous pouvez vous adresser pour exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’objection.

Nous comprenons que vous consentez que nous utilisions vos données personnelles pour gérer votre compte, améliorer les services que nous vous offrons, vous communiquer des informations et vous informer des nouveaux produits ou services qui pourraient vous intéresser, notamment par voie électronique.

De manière générale, le site ne s’adresse pas aux mineurs d’âge. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne de moins de quatorze ans décide de s’enregistrer sur le site, il/elle doit communiquer l’identité et l’adresse de ses parents ou tuteurs et garantir qu’il/elle a obtenu l’autorisation pertinente de ses parents, tuteurs ou représentants légaux, celle-ci pouvant être exigée à tout moment par BlackRock uniquement afin de vérifier l’authenticité du consentement donnée, le cas échéant, par les parents, tuteurs ou représentants légaux.

Votre accord

Vos données personnelles peuvent être communiquées ou utilisées par d’autres sociétés liées à BlackRock et nos agents ou prestataires de services, mais ne seront pas divulguées à d’autres tiers pour leurs activités de marketing direct sans votre accord, sauf dans le cadre de la vente de ce site web ou de notre activité. Nous vous donnons toutefois la possibilité de recevoir des informations qui, selon nous, pourraient vous intéresser. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des offres de marketing direct en vous enregistrant sur ce site, auquel cas vous devez accepter la clause relative à la protection des données personnelles. A cet égard, nous comprenons que vous consentez expressément à ce que vos données personnelles soient traitées par BlackRock en vue de vous envoyer des communications commerciales, notamment par voie électronique, portant sur des produits et services offerts tant par des tiers que par BlackRock et ses sociétés liées, à moins que vous ne nous faisiez part de votre opposition

Normalement, nous vous enverrons les offres de marketing direct par courrier électronique ou postal, selon votre préférence. Si vous souhaitez que nous cessions de vous envoyer des offres de marketing direct, nous vous proposons plusieurs moyens simples à cette fin. Chaque offre de marketing direct reçue par courrier électronique vous indiquera comment vous désinscrire électroniquement. Vous pouvez aussi communiquer votre préférence en matière d’email et d’autres sortes de marketing en nous téléphonant ou en nous écrivant, selon les modalités indiquées dans la partie « Communiquer avec nous » de cette Politique en matière de protection de la vie privée.

Comment assurons-nous le respect de la vie privée ?

Nos employés sont tenus de protéger la confidentialité de vos données personnelles et comprennent l'importance du maintien de la confidentialité et de la protection de la vie privée de nos clients. Nous ferons tous les efforts raisonnables pour nous assurer que vos données sont stockées de manière sécurisée et pour éviter tout accès non autorisé. En particulier, BlackRock s’engage à mettre en œuvre et maintenir toutes mesures de sécurité raisonnables pour assurer la sécurité et l’intégrité de vos données personnelles et éviter leur modification, perte, traitement ou accès non autorisé, compte tenu de l’état de la technique, de la nature des données stockées et des risques auxquelles ces données sont exposées, indépendamment du fait que ces risques résultent du fait de l’homme ou de facteurs naturels ou physiques, et ce en vue de respecter les dispositions légales applicables.

Malgré ces mesures et en raison de la nature d'Internet, nous ne pouvons malheureusement pas garantir que vos renseignements seront protégés à tout moment. Au vu des efforts constants de pirates informatiques afin de faire échouer même les systèmes de sécurité les plus récents, nous ne pouvons jamais faire cette promesse.

Sachez que si vous divulguez de l’information sur des "chats", forums ou dans le cadre d'autres services accessibles au public qui peuvent être accessibles via le site web, il est possible que d'autres personnes utilisent cette information. Nous ne sommes pas responsables de la divulgation d’informations que vous communiquez de cette manière.

Il est peu probable que nous vendions à un tiers ce site web ou notre activité, ainsi que vos données personnelles et celles d'autres clients, mais si nous le faisions, nous nous efforcerons de veiller à ce que vos droits et libertés concernant le traitement de vos données personnelles soient adéquatement protégés.

Nos sites web proposent un certain nombre de liens vers des sites web qui ne sont pas exploités par nous-mêmes ou nos sociétés liées. Nous ne sommes nullement responsables de l'usage de tout renseignement vous concernant collecté à l'occasion de votre utilisation de ces sites web et la présente Politique en matière de protection de la vie privée ne s'étend à aucun site exploité par une personne autre que nous-mêmes.

Communiquer avec nous

Vous pouvez à tout moment avoir accès, rectifier, effacer ou vous opposer au traitement des données personnelles collectées via ce site. A ce propos, nous avons besoin de votre aide afin de nous assurer que les données personnels figurant sur nos systèmes sont corrects. Veuillez nous communiquer toute modification de vos données personnelles que vous nous avez communiquées dans le passé. Si vous le souhaitez, vous pouvez également recevoir gratuitement une copie des données personnelles vous concernant que nous détenons. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter BlackRock par n’importe quel moyen de communication ou en vous adressant à la personne en charge dans leurs bureaux; pour les envois d’écrits par courrier postal, indiquez “Data Protection” sur l’enveloppe et envoyez-la à l’adresse suivante:

iShares Business Development
BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL

Ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
feedback@iShares.eu

De même, si vous voulez nous contacter pour modifier la manière dont vous recevez les offres de marketing de notre part ou pour nous informer que vous ne souhaitez plus recevoir de telles offres, vous pouvez nous écrire soit par courrier postal, soit par courrier électronique aux adresses mentionnées ci-dessus.

Utilisation et communication de vos renseignements à des tiers Vos données personnelles peuvent être divulgués ou utilisés par les autres sociétés liées à BlackRock et à nos agent ou prestataires de services que dans la mesure nécessaire pour vous fournir nos services, ou lorsque leur communication est nécessaire pour nous :

a) parce qu’elles sont collectés par BlackRock en vue de l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles, ou lorsqu’en raison de l’existence d’une relation commerciale, de travail ou administrative à laquelle vous êtes partie, elles sont nécessaires au maintien et au respect de cette relation ; ou

b) parce que cette communication est autorisée par les lois et règlementations applicables.

Les renseignements personnels que vous nous communiquez ne seront divulgués à d'autres tiers que si nous avons votre autorisation ou selon les modalités établies dans la présente Politique en matière de protection de la vie privée.

Nous pouvons communiquer à des tiers des détails concernant l'usage général de notre site web, par exemple, pour présenter des modèles d'usage aux annonceurs et autres partenaires commerciaux. Les informations que nous transmettons ne comprendront aucune donnée personnelle qui permettrait de vous identifier.

Conformément à la section “Votre Accord”, nous pouvons transmettre vos données personnelles à des tiers (y compris nos sociétés liées) avec qui nous avons conclu un contrat afin qu'ils assurent les services de marketing direct en notre nom et pour notre compte. En nous communiquant vos renseignements personnels sur ce site web, vous consentez à ce que nous communiquions vos données à ces tiers, aussi bien dans votre pays de résidence qu’en dehors de ce pays.

Nous pouvons transmettre vos données aux autorités légales ou réglementaires si cela nous est demandé ou si nous souhaitons le faire afin de respecter les lois et règlementations applicables.
Nous nous efforçons de prévenir la divulgation non autorisée de vos données personnelles par d'autres personnes, mais nous ne sommes pas responsables de toute divulgation non autorisée, de toute autre violation de la sécurité ou des actions d'autrui si les renseignements leur ont été transmis avec votre accord ou avec l'accord de toute personne autre que nous ou nos sociétés liées.

Les renseignements personnels communiqués à BlackRock seront conservés aussi longtemps que nécessaire pour :

(a) nous acquitter intégralement de nos obligations contractuelles à votre égard ; ou

(b) nous conformer aux obligations légales et réglementaires.

Révisions de la Politique en matière de protection de la vie privée

Nous nous réservons le droit de réviser la présente politique à tout moment en mettant en ligne une Politique en matière de protection de la vie privée (dont vous serez averti la prochaine fois que vous consulterez ce site web après la mise en œuvre de ces révisions) et la poursuite de votre accès au site web signifiera que vous acceptez ces modifications.

Si vous avez la moindre question concernant cette Politique en matière de protection de la vie privée, veuillez nous contacter par courrier électronique à feedback@iShares.eu ou nous écrire en indiquant “Data Protection” sur l’enveloppe à l’adresse suivante:

iShares Business Development
BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Royaume-Uni

Publié et approuvé au Royaume-Uni par BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est agréée et régie par la Financial Services Authority.

© 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Tous droits réservés.